Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı
Sivil toplumun çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik izleme rolünü güçlendirmek amacıyla kurulan işbirliği “Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı” olarak isimlendirilmiştir. Ağın amacı; Türkiye’de çocukların yararına faaliyet gösteren, ulusal veya yerel sivil toplum örgütleri (STÖ), üniversiteler ve meslek örgütlerinin çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik hak temelli izleme ve Haklarına Dair Sözleşme olmak üzere, ulusal ve uluslararası yasaları temel alır.
Etkinliklerden Kareler
Twitter Üye Listesi