Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu Toplantısı: Çalışma Ortamlarında Şiddet, Çocuk İşçiliği

Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı olarak 2015 -2016 Çocuğa Karşı Şiddet Türkiye Durum Raporu’nun hazırlıkları yürütülmektedir.

Toplantının temel amacı 2015-2016 yıllarını kapsayacak şekilde çocuğa karşı şiddet durum raporunun vakalar üzerinden ortaya konulması ve bu somut verilelerle güçlü bir savunuculuk yapılabilmesidir. Bilgi toplama yöntemlerinden gösterge temelli izlemeden ziyade olaylara dayalı izleme öne çıkarılmıştır. Buradan hareketle durum raporu, hak ihlalinin meydana geldiği ortamlar açısından bölümlere ayrılmıştır.

Raporun; Adalet Kurumları ve Bakım Evlerinde şiddet, Okullarda ve Aile İçinde Şiddet ile ilgili toplantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmiştir. Çalışma Ortamlarında Şiddet ve Çocuk İşçiliğiyle ilgili olarak da 11 Temmuz Salı günü Gordion Otel’de Uluslararası Çocuk Merkezi ve Kalkınma Atölyesi Kooperatifi iş birliği ile bir toplantı düzenlendi.

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

  • İnsani Yardım Eylemlerinde Çocuk Koruma Birliğine Üyeliğimiz Kabul Edildi!
  • UNICEF’ten Gelişmiş Yedi Ülkeye Çağrı: Mülteci ve göçmen çocuklar – Eylem için bir Gündem
  • ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BAŞVURU HAKKI İHTİYARİ PROTOKOLÜNÜN (3. PROTOKOL) TÜRKİYE TARAFINDAN ONAY YASASI ÇIKTI
  • GENEL KURUL TOPLANTI RAPORUMUZ ÇIKTI!

Twitter Üye Listesi