9-10 Eylül Küçük Destek Programı Deneyim Paylaşım Etkinliği

Küçük Destek Programı 49 çalışmayla beraber faaliyetlerini tamamladı!

Programdan yararlananlarla 9-10 Eylül tarihinde Midi Otel’de bir araya gelindi. Açılış konuşmalarını Uluslararası Çocuk Merkezi’nden Prof. Dr. Münevver Bertan ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nden Abidin Özdemir yaptı.

Programın ilk gününde katılımcılar deneyimlerini aktardı ve Küçük Destek Programı Deneyim Paylaşım Paneli gerçekleştirildi. Panelde Ali İsmail Korkmaz Vakfı’ndan Fırat Köse, Eksi 25 Derneği’nden Elif Zülal Karakaya, Kuzey Anadolu Girişimci Gençlik Derneği’nden Çetin Mayda ve Birgül Polat, Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği’nden Ahmet Yasin Gürsoy yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Programın ikinci gününde ise Eurochild’dan katılım sağlayan çocuk katılımı görevlisi Tina Ros Steinsdottir ”Sivil Toplum Çalışmalarında Çocuk Katılımı” adıyla bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Toplantıya Küçük Destek Programı yararlanıcılarının yanında Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı üyeleri de katılım gösterdi.

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

  • Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu, 2017
  • Çocuk Hakları Alanında Daha Güçlü Bir Savunuculuk İçin Stratejik Davalama Kılavuzu
  • Sivil Toplumda Ağ Yönetişimi İçin Pratik Bir Kılavuz Yayınlandı!
  • Çocuklar İçin ve Çocuklarla Birlikte Yapılan Çalışmalarda Etik İlkeler

Twitter Üye Listesi