Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin Türkçeye Uyarlamış olduğu ”Çocuklar için Onay” adlı videosu yayınlandı!

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin Türkçeye Uyarlamış olduğu ”Çocuklar için Onay” adlı videosu yayınlandı!

 

Cinsel istismara yönelik koruyucu-önleyici çalışmalarda;

📣 ‘iyi-kötü’ dokunuşların yetişkin algısına göre belirlenip çocuklara dayatılmasına,
📣 bedenin sadece belli bölgelerinin ‘özel’ olarak tanımlanmasına,
📣 sınır ihlallerinin ve cinsel istismarın sadece ‘özel bölgeler’e dokunulduğunda gerçekleşebileceği düşüncesine,
📣 yakın, tanıdık ve güvenilir yetişkinleri dışarıda bırakıp sadece ‘yabancılar’dan gelebilecek ihlallere vurgu yapılmasına, 
📣 çocukların ‘hayır’larını duymaz ve dikkate almazken onlara ‘hayır’ demeyi öğretme çabalarına,
📣 tek bir cinsiyete yönelik; korkutucu, tüm sorumluluğu çocuğa yükleyen mesajlar verilmesine,
📣 yetişkinlerin çocuk algısını ve çocuklarla ilişki kurma biçimlerini değiştirmeye odaklanmayıp sadece çocuklarla çalışmalar yapılmasına 

İTİRAZIMIZ var! 

Tüm bunlar yerine; çocukların bedensel söz hakkı ve çocuklar için onay kavramını ön plana çıkaran, yetişkinlere kendi sorumluluklarını hatırlatan, korkutucu değil güçlendirici bir yaklaşıma sahip; cinsel istismar konusunda koruyucu-önleyici çalışmalarda kullanmak üzere bu videoyu öneriyoruz.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

  • Bedensel Cezalandırma Bilgi Notu Yayınlandı!
  • Üniversite Çocuk Koruma Merkezleri Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Performans Raporu Yayınlandı!
  • Türkiye’de Engelli Çocuklara Şiddet Bilgi Notu Yayınlandı!
  • Çocuk İşçiliğine Genel Bir Bakış ve Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Bilgi Notu Yayınlandı!

Twitter Üye Listesi