Kanıt Oluşturma ve Kanıt Temelli Savunuculuk Toplantısı, 27 Nisan Ankara

Kanıt Oluşturma ve Kanıt Temelli Savunuculuk Toplantılarından üçüncüsü İnsan Hakları Derneği’nden (İHD) Hüseyin Küçükbalaban ile 27 Nisan tarihinde Ankara gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşulan konular arasında;

  • Bireysel Başvuru ve İHD’nin kullandığı başvuru formunun tanıtılması,
  • Heyet yolu ile olay yeri inceleme, resmi ve yerel yetkililer ile yapılan görüşmeler neticesinde oluşturulan raporla,
  • Basılı ve görsel medya taraması/dökümantasyon taraması,
  • Resmi arşiv, resmi istatistik ve starateji belgeleri/ eylem planları gibi resmi verilerin değerlendirilmesi

yer almaktadır.

İndir (DOCX, 278KB)

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

  • Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu, 2017
  • Çocuk Hakları Alanında Daha Güçlü Bir Savunuculuk İçin Stratejik Davalama Kılavuzu
  • Sivil Toplumda Ağ Yönetişimi İçin Pratik Bir Kılavuz Yayınlandı!
  • Çocuklar İçin ve Çocuklarla Birlikte Yapılan Çalışmalarda Etik İlkeler

Twitter Üye Listesi