Kanıt Oluşturma ve Kanıt Temelli Savunuculuk Toplantısı, 27 Nisan Ankara

Kanıt Oluşturma ve Kanıt Temelli Savunuculuk Toplantılarından üçüncüsü İnsan Hakları Derneği’nden (İHD) Hüseyin Küçükbalaban ile 27 Nisan tarihinde Ankara gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşulan konular arasında;

  • Bireysel Başvuru ve İHD’nin kullandığı başvuru formunun tanıtılması,
  • Heyet yolu ile olay yeri inceleme, resmi ve yerel yetkililer ile yapılan görüşmeler neticesinde oluşturulan raporla,
  • Basılı ve görsel medya taraması/dökümantasyon taraması,
  • Resmi arşiv, resmi istatistik ve starateji belgeleri/ eylem planları gibi resmi verilerin değerlendirilmesi

yer almaktadır.

İndir (DOCX, 278KB)

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

  • Bedensel Cezalandırma Bilgi Notu Yayınlandı!
  • Üniversite Çocuk Koruma Merkezleri Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Performans Raporu Yayınlandı!
  • Türkiye’de Engelli Çocuklara Şiddet Bilgi Notu Yayınlandı!
  • Çocuk İşçiliğine Genel Bir Bakış ve Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Bilgi Notu Yayınlandı!

Twitter Üye Listesi