Engelli Çocuğa Karşı Şiddet Bilgi Notu Çalıştayı

Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı üyelerinden Toplumsal Haklar ve
Araştırmalar Derneği (TOHAD), engelli çocuğa karşı şiddet konsunda bir
bilgi notu hazırlamaktadır. Engelli çocuğa karşı şiddet konsunda
hazırlanan bilgi notu için 18 Mayıs 2018 günü İstanbul’da bir çalıştay
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Çalıştayın amacı bilgi notunun hazırlanması ışığında bir durum tespiti
ve alınacak tedbirlerin tartışılması olarak öngörülmüştür. Bu doğrultuda
çalıştayın ilk bölümünde, uluslararası sözleşmeler referansı ile engelli
çocukların hakları tanıtılacak ve engelli çocuğa karşı şiddeti oluşturan
etmenler tartışılacaktır. Çalıştayın ikinci oturumnda ise engelli çocuğa
karşı şiddet ile mücadelede alınabilecek tedbirler konusunda
gerçekleşecektir.

Çalıştayın taslak gündemine ekten ulaşabilirsiniz.

Bilgi notunun hazırlanmasına katkı sunmanız, bilgi ve deneyimlerinizden
faydalanmak için sizleri 18 Mayıs 2018 günü İstanbul’da gerçekleşecek
olan çalıştaya davet etmek istiyoruz.

Toplantıya katılım sınırlı sayıda olacaktır. Katılım durumunuzu
ad-soyad, kurum, telefon ve e-mail adresinizle beraber
damla.kuru@bilkent.edu.tr adresine ya da 0 312 290 29 38 telefon
numarasına en geç 7 Mayıs 2018 Perşembe günü bildirimenizi rica ederiz.

*Ulaşım ve konaklama giderleri tarafımızca karşılanacaktır.

Sizleri aramızda görmek ümidiyle,

Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı Sekreteryası

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

  • Çocuk Hakları Alanında Çalışan Sivil Kuruluşları İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Başvuru Kılavuzu Yayınlandı!
  • Aileler İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Başvuru Kılavuzu Yayınlandı!
  • Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu, 2017

Twitter Üye Listesi