Çocuk İşçiliği Çalıştayı, 21 Mayıs 2018, Ankara

İnsan Hakları Derneği (İHD) iş birliği ile Ortaklık Ağı üyelerinin de katılımıyla 21 Mayıs tariihnde Ankara’da Çocuk İşçilği Çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştayda;

  • Çalışan çocuklar bağlamında kentsel değerlendirme ve bulgular konusunu İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Pınar Uyan Semerci
  • Tarımda çalışan çocuklar konusunu, Kalkınma Atölyesi Kooperatifi’nden Derya Uysal,
  • Çocuk işçiliğinin ulusal ve uluslararası mevzuat açısından değerlendirilmesi konusunu Ankara Barosu’ndan Hilal Çelik,
  • Çalışan çocuklarda gözlenen psikolojik, fizyolojik ve sosyal sorunlar konusunu Türk Psikologlar Derneği’nden Özge Şahin,
  • Çocuk işçiliğinin çocukların eğitim hayatına etkisi konusunu Türk Eğitim Sen’de Özgür Bozdoğan,
  • Çocuk işçiliğinin çalışma yaşamına etkisi ve çocuk işçiliğinin önlenmesi için gerekli tedbirler konusunu ise DİSK Genel İş Sendikası’ndan Mine Dilan Kıran katılımcılara aktarmıştır.

İndir (DOCX, 315KB)

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

  • Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu, 2017
  • Çocuk Hakları Alanında Daha Güçlü Bir Savunuculuk İçin Stratejik Davalama Kılavuzu
  • Sivil Toplumda Ağ Yönetişimi İçin Pratik Bir Kılavuz Yayınlandı!
  • Çocuklar İçin ve Çocuklarla Birlikte Yapılan Çalışmalarda Etik İlkeler

Twitter Üye Listesi