Mahpus Kız Çocuklarına İlişkin Mevcut Durum ve İhtiyaçların Belirlenmesi İlişkin Tartışma Toplantısı, 26 Mayıs 2018, İstanbul

Ortaklık Ağı ve Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği iş birliği ile 26 Mayıs tarihinde İstanbul’da ”Mahpus Kız Çocuklarına İlişkin Mevcut Durum ve İhtiyaçların Belirlenmesi İlişkin Tartışma Toplantısı” gerçekleştirildi.

Toplantıda;

  • Mahpus kız çocukları ile ilgili sorunlara genel bakış konusunu Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’ndan Selmin Cansu Demir ele almıştır.
  • Çocuk adalet sistemine ilişkin politikaların kız çocukları odağında değerlendirilmesi, ihtiyaçların tespit edilmesi, kısa ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi tartışılmıştır.

Toplantı sonucunda ise bir bilgi notunun yayınlanması planlanmaktadır.

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

  • Çocuk Hakları Alanında Çalışan Sivil Kuruluşları İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Başvuru Kılavuzu Yayınlandı!
  • Aileler İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Başvuru Kılavuzu Yayınlandı!
  • Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu, 2017

Twitter Üye Listesi