15 Aralık 2018, ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİ İZLEME BİLGİLENDİRME KONFERANSI

2018 yılı, ve bu yıl içersinde çocuğa karşı şiddeti gerek farklı tematik alanlarda gerek bütüncül olarak ülke strateji belgeleri ve çocuk koruma sistemi üzerinden çalıştığımız Batı Balkanlar ve Türkiye’de Çocukların Şiddetten Koruması ve Engelli Çocukların Sosyal İçerilmesini Desteklenmesi Projesi”nin sonuna yaklaşıyoruz.
 
Proje kapsamında çocuğa karşı şiddetin farklı alanlarında veriler ve politikalar izlenmiş, çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında ele alınan belirli konular ile ilgili bilgi ve deneyim paylaşımının aşağıdaki sunumlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi ön görülen toplantının 15 Aralık tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır:
  • Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Alanındaki Ulusal Eylem ve Strateji Planları’nın Analizi, Prof Dr. Betül Ulukol
  • Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemi: Sorunlar ve Savunu Alanları, Prof Dr. Hakan Acar
  • Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarın Önlenmesinde Mevzuat ve Politika Analizi, Av. Hilal Çelik, Göktan Koçyıldırım
  • Baro Verileri ile Çocuğa Karşı Şiddetin İzlenmesi, Av. Elif Kars, Mustafa Uygur
Katılım durumunuzu 9 Aralık 2018 tarihine kadar irem.kor@icc.org.tr adresine ad-soyad, kurum, telefon, il ve e-posta adresiyle beraber göndermenizi rica ederiz.
*Ankara dışından katılım sağlayacakların ulaşım ve konaklama giderleri tarafımızca karşılanacaktır.
Sizleri aramızda görmek ümidiyle,
Ortaklık Ağı Sekreteryası

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

  • Çocuk Hakları Alanında Çalışan Sivil Kuruluşları İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Başvuru Kılavuzu Yayınlandı!
  • Aileler İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Başvuru Kılavuzu Yayınlandı!
  • Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu, 2017

Twitter Üye Listesi