Engelli Çocuk Hakları Odağında Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmalarına Erişim

16-17 Kasım tarihinde Ankara’da Engelli  Çocuk Hakları Ağı ve Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı üyelerinin katılımıyla ”Engelli Çocuk Hakları Odağında Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmalarına Erişim: Takip ve Savunuculuk” eğitim çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştayda, BM insan hakları mekanizmalarının işlevleri ve süreçleri, Türkiye’nin yaklaşan Evrensel Periyodik İnceleme süreci ve sivil toplum örgütlerinin rolü, BM Çocuk Hakları Komitesi’ne bireysel başvuru yolu katılımcılara aktarılmıştır.

Çalıştayda ele alınan konular arasında,

• Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları (UİHM)
• BM Çocuk Hakları Komitesi’ne bireysel başvuru
• Gölge Rapor Hazırlama,
• Özel Raportör mekanizmaları
• Evrensel Periyodik İnceleme(EPİM), Engelli Hakları, ve STK’ların Rolleri

İndir (PDF, 387KB)

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

  • Çocuk Hakları Alanında Çalışan Sivil Kuruluşları İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Başvuru Kılavuzu Yayınlandı!
  • Aileler İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Başvuru Kılavuzu Yayınlandı!
  • Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu, 2017

Twitter Üye Listesi