Sosyal Etki Yönetimi Eğitim, 7-8 Aralık 2018, Ankara

7-8 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) uzmanları Agata Fortuna ve Gonca Ongun iş birliği ile Sosyal Etki Yönetimi Eğitimi’ni gerçekleştirdik.

Sosyal etki yönetimi, kurumun yarattığı sosyal etkiyi yalnızca pozitif değişimlere odaklanmadan tüm süreci ve sonuçları ile takip edebilmesine olanak sağlar. Kurum, böylelikle yaptığı her işi (program, proje veya faaliyet) neden yaptığını tekrar düşünebilir ve uygulamaların her aşamasında kendini değerlendirip sosyal faydasını artırmak için gerekli müdahaleleri yapar. Kısacası sosyal etki yönetimi kuruluşlara yaptıkları işlere daha bütünsel olarak bakmalarının, potansiyellerini ne kadar gerçekleştirdiklerini görmelerinin ve misyonlarını artan bir başarıyla gerçekleştirmelerinin olanağını sağlar.

Bu amaçla gerçekleştirilen iki günlük eğitime Ortaklık Ağı üyeleri temsilcileri katılım sağladı.

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

  • Çocuk Hakları Alanında Çalışan Sivil Kuruluşları İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Başvuru Kılavuzu Yayınlandı!
  • Aileler İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Başvuru Kılavuzu Yayınlandı!
  • Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu, 2017

Twitter Üye Listesi