Aileler İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Başvuru Kılavuzu Yayınlandı!

Bu rehber, Kamu kurum ve kuruluşlarında bireylerin ama özellikle çocukların hak ihlaline maruz kaldığı durumlarda, şikayet/başvuru yapılabilecek mekanizmalardan biri olan Kamu Denetçiliği Kurumu ve kuruma başvuru ile ilgili süreçler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Rehber özellikle ailelerin çocukları adına kuruma başvuru yapmalarını kolaylaştırıcı bilgileri içermektedir.
Rehberde öncelikle, çocukların idare ile yaşayabileceği sorunların çocuk hakları açısından anlaşılmasının kolaylaştırılması amacıyla insan hakları ve çocuk hakları ile ilgili temel bilgilere yer verilmiştir. Rehberin devamında ise Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru süreci, kurumsal işleyiş ve başvuru süreci ile, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından alınan kararlara ilişkin örneklere yer verilerek aileler için başvuru sürecinin daha anlaşılır hale gelmesi ve kolaylaşması amaçlanmıştır.

Kılavuza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndir (PDF, 947KB)

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

  • Çocuk Hakları Alanında Çalışan Sivil Kuruluşları İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Başvuru Kılavuzu Yayınlandı!
  • Aileler İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Başvuru Kılavuzu Yayınlandı!
  • Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu, 2017

Twitter Üye Listesi