Çocuk Hakları Alanında Çalışan Sivil Kuruluşları İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Başvuru Kılavuzu Yayınlandı!

Bu rehber, Kamu kurum ve kuruluşlarında bireylerin ama özellikle çocukların hak ihlaline maruz kaldığı durumlarda, şikayet/başvuru yapılabilecek mekanizmalardan biri olan Kamu Denetçiliği Kurumunun genel olarak tanıtılması amacıyla ve Sivil Toplum Kuruluşlarının; çocuk haklarının hayata geçirilmesi, hak ihlallerinin görünür kılınması ve önlenebilmesi için kuruma yapacakları başvuru süreçleri hakkında
bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Rehberde Kamu Denetçiliği Kurumu’nun işleyiş süreci, başvuru süreçleri, karar mekanizmaları ve karar çeşitleri, kurumun çocuk hakları açısından önemi ve kurum tarafından alınan kararlara ilişkin örneklere yer verilerek STK’lar için başvuru sürecinin daha anlaşılır hale gelmesi ve kolaylaşması amaçlanmıştır.

Kılavuza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndir (PDF, 914KB)

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

  • Bedensel Cezalandırma Bilgi Notu Yayınlandı!
  • Üniversite Çocuk Koruma Merkezleri Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Performans Raporu Yayınlandı!
  • Türkiye’de Engelli Çocuklara Şiddet Bilgi Notu Yayınlandı!
  • Çocuk İşçiliğine Genel Bir Bakış ve Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Bilgi Notu Yayınlandı!

Twitter Üye Listesi