Evrensel Periyodik İnceleme Çalıştayı, 22 Nisan 2019, Ankara

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi çerçevesinde 2008 yılında  faaliyete başlayan Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM ) tüm BM ülkelerinin insan hakları alanındaki durumlarının diğer devletler tarafından sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla periyodik olarak gözden geçirilmesidir. EPİM kuralları gereğince, incelenen ülkenin bir önceki periyotta verilen tavsiyeleri ne derece yerine getirdiğine dair ulusal rapor hazırlaması beklenmektedir. Devlet raporuna ek olarak STK’lar da gölge rapor sunabilmektedirler.
Birlemiş Milletler İnsan Hakları Konseyi bünyesinde Evrensel Periyodik İnceleme bakımından Türkiye’nin durum değerlendirmesi 2020 yılının Ocak ayında gerçekleşecektir. Bu değerlendirme öncesinde sivil toplum kuruluşları Haziran 2019 da kendi raporlarını, Türkiye’de resmi raporunu Eylül 2019’da sunacaktır.

 

Bu bağlamda Ortaklık Ağı tarafından sunulacak ve hazırlanmış olan taslak notun görüşülmesi EPİ sürecinde katkı sağlamayı planlayan STK ve ağların desteklenmesi, danışma süreçlerinin gerçekleştirilmesi için Uluslararası Çocuk Merkezi ve Birleşmiş Milletler ortaklığında, 22 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da bir çalıştay gerçekleştirilecektir.

 

Katılım durumunuzu 19 Nisan tarihine kadar irem.kor@icc.org.tr adresine ad-soyad, kurum, telefon, il bilgisi ve e-posta adresiyle beraber göndermenizi rica ediyoruz. Ulaşım ve konaklama toplantı organizasyonu tarafından karşılanacaktır.

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

  • Çocuk Hakları Alanında Çalışan Sivil Kuruluşları İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Başvuru Kılavuzu Yayınlandı!
  • Aileler İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Başvuru Kılavuzu Yayınlandı!
  • Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu, 2017

Twitter Üye Listesi