Yeni Medya ve Çocuğa Karşı Şiddet Politika Belgesi Yayınlandı!

Bu politika belgesi, internet ve telekomünikasyon teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte “Yeni Medya” ortamında çocukların maruz kaldığı risk ve şiddet türlerini tanımlayabilmek ve önleyebilmek adına Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı’nın (ÇKŞÖOA) çalışmalarında kullanılacak stratejileri belirlemek, ilgili paydaş ve yararlanıcıları bilgilendirmek için hazırlanmış bir çalışma belgesidir.

Söz konusu belge aracılığıyla; Youtube, Facebook, Wikipedia, Reddit, Twitter, Twitch ve Instagram gibi yeni medya araçlarında kişiler tarafından yayınlanan içeriklerin çocuğa karşı şiddet unsurları içerdiğinde ya da çocukları şiddete yönlendiren içeriklerin kullanılması durumunda, bu alanda çalışan sivil toplum örgütlerine yol gösterici olabilecek bilgi ve stratejilerin üretilmesi hedeflenmektedir

Yeni Medya ve Çocuğa Karşı Şiddet Politika Belgesi’ne aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndir (PDF, 1.79MB)

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

  • Bedensel Cezalandırma Bilgi Notu Yayınlandı!
  • Üniversite Çocuk Koruma Merkezleri Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Performans Raporu Yayınlandı!
  • Türkiye’de Engelli Çocuklara Şiddet Bilgi Notu Yayınlandı!
  • Çocuk İşçiliğine Genel Bir Bakış ve Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Bilgi Notu Yayınlandı!

Twitter Üye Listesi