Çocuk İşçiliğine Genel Bir Bakış ve Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Bilgi Notu Yayınlandı!

Çocuk emeğinin sömürüsü ya da çocuğun ekonomik sömürüsü, çoğunlukla karşımıza çocuk işçiliği terimiyle çıkmaktadır ve insanlık tarihi boyunca var olmuş ve geçmişten bugüne aktarılarak gelen bir sorun, çocuğu çalıştıranlar ve/veya çalışmaya zorlayacak ortamı yaratanlar/ortadan kaldırmayanlar açısından suç unsuru ve çocuğun temel insan haklarının ihlalidir. Çocuk işçiliği, Türkiye de dâhil, insani gelişmişlik düzeyi yüksek ve gelişmekte olan birçok ülkede farklı şekillerde ve düzeylerde varlığını ne yazık ki sürdürmektedir.

Toplumsal bir mücadele gerektiren çocuk işçiliği; çaresiz ailelere, özel sektöre ya da sadece bir ya da iki bakanlığın çözümüne bırakılabilecek bir sorun değildir. Üretimtüketim ve paylaşım süreçlerinin sonucunda ortaya çıkan toplumsal bir sorundur. Geçici, korunmasız, itaatkâr ve güvencesiz emek olarak görülen çocuk emeği; yoksulluk, göç, savaş, işsizlik gibi nedenlerle çocuk işçiliğine dönüşmekte ve işverenlerce daha fazla kar elde etmenin bir yolu olarak görülmektedir. Bu nedenle gerçek anlamda çocuk işçiliğine karşı mücadele; yoksullukla, gelir dağılımı eşitsizlikleriyle, ucuz ve güvencesiz çalışmayla mücadele anlamına gelmektedir.

Bu nedenle Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı (Ortaklık Ağı) çocuk işçiliğini, çocukların çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini olumsuz etkileyen, insanlık onurlarını zedeleyen, fiziksel ve zihinsel gelişimleri açısından onlara zarar veren, sistematik olarak şiddettin her türlüsüne maruz kaldıkları bir sömürü; yani şiddet şekli ve şiddetin yaşandığı ortam olarak tanımlamaktadır.

Çocuk İşçiliğine Genel Bir Bakış ve Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Bilgi Notu’na aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndir (PDF, 2.83MB)

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

  • Bedensel Cezalandırma Bilgi Notu Yayınlandı!
  • Üniversite Çocuk Koruma Merkezleri Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Performans Raporu Yayınlandı!
  • Türkiye’de Engelli Çocuklara Şiddet Bilgi Notu Yayınlandı!
  • Çocuk İşçiliğine Genel Bir Bakış ve Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Bilgi Notu Yayınlandı!

Twitter Üye Listesi