Türkiye’de Engelli Çocuklara Şiddet Bilgi Notu Yayınlandı!

Çocuğa karşı şiddet dünyanın her yerinde görülen bir olgudur. Şiddet; ırk, sınıf, din, kültür, cinsiyet, yaş, sosyo-ekonomik seviye ve eğitim düzeyi fark etmeksizin her gruptan insanın uyguladığı ve/veya maruz kaldığı bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Ne yazık ki dünyanın her ülkesinde şiddet korkusuyla yaşayan, buna maruz kalan çocuklar bulunmakta ve yine ne yazık ki alınan önlemler ve yapılan uygulamalar çocuğa karşı şiddetin ortadan kaldırılmasını henüz başaramamaktadır.

Engelli çocuklar da şiddetin öznesi olmaktadır. Ancak çocuğa karşı şiddet ile ilgili yazılmış raporlara ve haber analizlerine baktığımızda çoğu zaman engelli çocuklara şiddet hakkında bilgiye kolayca erişilememektedir. Oysa engelli çocuklar da şiddette maruz kalmakta, engelleri nedeniyle de çoğu zaman şiddetin sonucundan daha kötü biçimde etkilenebilmektedirler.

Türkiye’de Engelli Çocuklara Şiddet Bilgi Notu’na aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndir (PDF, 572KB)

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

  • Bedensel Cezalandırma Bilgi Notu Yayınlandı!
  • Üniversite Çocuk Koruma Merkezleri Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Performans Raporu Yayınlandı!
  • Türkiye’de Engelli Çocuklara Şiddet Bilgi Notu Yayınlandı!
  • Çocuk İşçiliğine Genel Bir Bakış ve Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Bilgi Notu Yayınlandı!

Twitter Üye Listesi