BM Çocuk Hakları Komitesi’nin 2012 tarihli Türkiye sonuç gözlemlerinde çocukları zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele ya da cezaya tabi tutanların sorumlu tutulması ve hesap verebilirliğinin sağlanmasının gerekliliği belirtilmiştir.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) PISA 2015 Sonuçları Raporu’nda zorbalık, öğrencilerin refahı için en tedirgin edici tehdit olarak tanımlanmıştır.
BM ÇHS, ilgili Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ve Avrupa Konseyi Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı uyarınca taraf devletler, çocukların sağlığını, güvenliğini, ahlakını, bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelişimini, eğitimini olumsuz olarak etkileme riski olan işlerde çalıştırılmasından korunma hakkını kabul ederler.
TÜM HABERLER