Milli Eğitim Bakanlığı Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Çıktıları yayınlandı!

 

 

Amacı çocukların refahı için fiziksel, duygusal, sözel ve psikolojik her türlü şiddetten korunmasına katkıda bulunmak olan Milli Eğitim Bakanlığı Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi çıktıları proje web sitesinde yayınlandı. Projenin tüm çıktılarına aşağıdan da ulaşabilirsiniz:

Proje Tanıtım Broşürü

İndir (PDF, 1.28MB)

Proje Tanıtım Broşürü İngilizce

İndir (PDF, 1.12MB)

Görseller

İndir (PDF, 5.4MB)

 

Aileye Öneriler Broşürü

İndir (PDF, 1.46MB)

Poster – Sessiz Kalma

İndir (PDF, 855KB)

Poster – Özür Dilerim

İndir (PDF, 178KB)

Poster – Haber Ver

İndir (PDF, 229KB)

Poster – Bana Lakap Takma

İndir (PDF, 184KB)

 

Model Okul Uygulaması Etki Analizi ve Değerlendirme Raporu

İndir (PDF, 7.26MB)

0-18 Yaş Aep 13. Modül Şiddet Farkındalığı

İndir (PDF, 895KB)

Eğitici ve Eğitici Olmayan Personele Yönelik Eğitim Programı

İndir (PDF, 1.17MB)

Rehber Öğretmen El Kitabı

İndir (PDF, 1.52MB)

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kılavuzu

İndir (PDF, 746KB)

Ön Test -Son Test Karşılaştırmalı Analiz Raporu

İndir (PDF, 4.07MB)

Kendine Güveni Olan Yaşam Becerileri Gelişmiş Öğrencilerden Oluşan Model Okul Eğitim Kiti

İndir (PDF, 7.19MB)

Ulusal ve Uluslararası Eğitim Modelleri Analiz Raporu

İndir (PDF, 900KB)

Yaşam Becerileri Etkinlik Kitabı

İndir (PDF, 2.96MB)

Danışmanlık Tedbiri Uygulamaları El Kitabı

İndir (PDF, 857KB)

Erken Uyarı Uygulamaları Eğitim Programı

İndir (PDF, 1.26MB)

E-Rehberlik Modülü Raporu

İndir (PDF, 4.82MB)

Danışmanlık Tedbiri Uygulamaları Eğitimi Değerlendirme Raporu

İndir (PDF, 2.45MB)

Danışmanlık Tedbiri Uygulamaları İhtiyaç Analizi Raporu

İndir (PDF, 2.34MB)

Politika Raporu

İndir (PDF, 1.02MB)

Literatür Taraması

İndir (PDF, 1.13MB)

Mutabakat Belgesi

İndir (PDF, 988KB)

Strateji Raporu

İndir (PDF, 1.54MB)

Çalıştay Raporları

İndir (PDF, 1MB)

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

  • Bedensel Cezalandırma Bilgi Notu Yayınlandı!
  • Üniversite Çocuk Koruma Merkezleri Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Performans Raporu Yayınlandı!
  • Türkiye’de Engelli Çocuklara Şiddet Bilgi Notu Yayınlandı!
  • Çocuk İşçiliğine Genel Bir Bakış ve Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Bilgi Notu Yayınlandı!

Twitter Üye Listesi