Ağ üyelerimizden Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği çocuk evlilikleriyle mücadeleyi anlatmış:

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nde çalışan Selen Doğan, çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi için 10 yıldır uğraş verdiklerini, ancak ülkede konuyla ilgili yeterli girişimde bulunulmadığını belirtti.

Doğan, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nu (KEFEK) hatırlatarak, bu komisyonun çocuk yaşta evliliklere karşı bir umut olduğunu ancak komisyon kapsamında hazırlanan raporların incelenmediğini anlatıyor: “Şu an etkisiz kılınmış olsa da kadın örgütlerinin kazanımıdır bu komisyon, yasayla kurulmuştur, kalıcıdır ve ilk iş olarak erken evlilikleri incelemiştir. Bu komisyon raporu, yayınlandığı yıl, AKP hükümetinin çocuk evlilikleriyle mücadele edeceğine dair bir umuttu, fakat orada kaldı, dönüp de rapora bakan olmadı. Son on yılda Meclis’te çocuk evlilikleri hakkında başka girişimler de oldu, elbette bizlerin çabasıyla. Toplantılar düzenledik, imza kampanyaları yaptık, milletvekilleri bilgilensin diye dokümanlar yolladık, birlikte saha çalışmalarına katıldık… Geriye, zaten duyarlı ve bilinçli olan birkaç siyasetçinin çabasıyla verilmiş soru önergeleri, yasa teklifleri ve gündem dışı konuşmalar kaldı. Hükümet politikalarına çocuk evlilikleriyle mücadeleyi dahil edebilmek için önce, toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan ve eşitlikten korkmayan karar vericiler lazımdı. Böyle bir malzememiz hiç olmadı.”

Haberin tamamı için link:

Çocuk evlilikleriyle mücadele edenler anlatıyor (4): Yeterli girişim yok

index

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

  • Çocuk Hakları Alanında Çalışan Sivil Kuruluşları İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Başvuru Kılavuzu Yayınlandı!
  • Aileler İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Başvuru Kılavuzu Yayınlandı!
  • Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu, 2017

Twitter Üye Listesi