Ankara’da 10 Ekim’de Gerçekleştirilen Terör Saldırıları ve Çocuğa karşı Şiddet

Basına ve kamuoyuna

Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı olarak, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da, barışa, bizi ilgilendiren kararlara katılım hakkımıza, barışçıl toplanma özgürlüğümüz olan demokrasiye karşı gerçekleştirilen ve hepimize, özellikle de çocuklara, korku salmayı da amaçlayan saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına dayanma gücü, yaralılara ise acil şifa diliyoruz.

Çocuk Haklarına dair Sözleşme (ÇHS) ile Türkiye’nin de içinde bulunduğu 196 ülke, çocukları şiddetten uzak barış içinde yaşatmaya söz vermiş ve çocukların şiddetten korunmalarını, onların temel hakları olarak yasal güvence altına almıştır (ÇHS Madde 1, 3, 6, 19, 37, 39).

Ancak toplumsal şiddetin giderek arttığı günümüzde, çocuklar şiddet eylemlerinin yalnızca dolaylı etkilerine maruz kalmamakta, aynı zamanda bu eylemlerin doğrudan mağduru, hatta hedefi olmaktadırlar. Ankara’da 10 Ekim’de Gerçekleştirilen Terör Saldırılarında 9 yaşındaki Veysel Atılgan, 17 yaşındaki Dicle Deli, 18 yaşındaki Gökhan Gökbönü öldürüldüler. Çocukluktan yeni çıkmış 19, 20, 21, 22 23… yaşlarında pek çok genç de aynı saldırıda öldürüldü. Patlamada hayatlarını kaybedenlerin hepsinin sevdikleri, aileleri, çocukları, anne-babaları, akrabaları, arkadaşları, komşuları vardı… Okula, işe gideceklerdi, üreteceklerdi, hayallerini gerçekleştireceklerdi.

Toplumsal şiddet ve travma, çocuğun kendisi ve kendisi için önem taşıyan kişilerin yaşamına ve fiziksel bütünlüğüne yönelik bir tehdit oluşturmaktadır. Çocuğun temel güven duygusunu; dünyanın iyi, güvenilir ve adil bir yer olduğuna ve yetişkinlerin onu tehlikelerden koruyacağına ilişkin temel inançlarını sarsmaktadır. Doğrudan ya da dolaylı yollarla şiddete maruz kalmak, çocuklarda yoğun kaygı ve korkuya neden olarak; duygusal, zihinsel, sosyal ve davranışsal işlevselliği olumsuz etkiler. Şiddetin yarattığı etkiler, genellikle çocuğun başa çıkma kapasitesini aşmakta ve çocuk tarafından güçlü bir tehdit olarak algılanmaktadır. Bu durum, çocukta geleceğe yönelik umutsuzluk ve çaresizliğin gelişmesine neden olur.

Şiddete bağlı travmanın etkileri duygusal ve davranışsal bozuklukların da ötesine geçerek, çocukların dünyaya ve kendilerine yönelik bakış açılarını, yaşamın anlamı ve amacına ilişkin görüşlerini, gelecekle ilgili beklentileri ve gelişimlerini olumsuz yönde etkiler.

Toplumsal şiddetin çocuklar üzerindeki etkileri, korku, saldırganlık, duyarsızlaşma, umutsuzluk ve çaresizlik gibi farklı ve yoğun duygularla kendini göstermektedir. Şiddetin ortaya çıkardığı bu birincil sonuçlar, daha sonra çocuğun yaşına uygun normal gelişimini aksatarak ikincil sonuçlara neden olmaktadır. Şiddeti gözlemleyen ya da doğrudan deneyimleyen çocuklar, ya saldırganla ya da mağdurla özdeşim kurmakta ve buna ilişkin bir dünya görüşü ve davranış biçimi benimsemektedir.

Her iki durum da, çocuğun sosyal, psikolojik, kültürel gelişimi açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu olumsuz sonuçlar çocuk ruh sağlığı için olduğu kadar, toplum ruh sağlığı için de gerçek bir tehdittir.

Çocukların, oyun ve okul ortamında, aile ve toplum tarafından sunulan ilgi, sevgi ve özenle, güçlenerek, güven içerisinde büyümesi için gereken koşulların sağlanması bir toplumsal sorumluluktur. Toplumsal çatışma ve şiddet ortamlarından, barış ortamına geçiş sürecinde ve toplumun bu yönde yeniden yapılandırılmasında çocuklara odaklanan çalışmaların yürütülmesi ve bir barış kültürü oluşturmak üzere adımlar atılması zorunluluğu unutulmamalıdır.

Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı olarak yetkililere ve ilgililere çocuklara karşı yükümlülüklerini hatırlatmak istiyor ve bu yükümlülüklerini getirip getirmediklerini hesap verebilirliği arttırmak amacıyla izleyeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız:

 1. Şiddetin her türünü önlemek, barış ortamını yaratmak, şiddet mağdurlarına zamanında destek vermek, şiddeti uygulayanları adalet önüne getirmek, adaletin yerine gelmesini sağlamak, toplumsal barışı getirmek ve korumak öncelikle hükümetin ve yürütme, yargı ve yasama erkini elinde bulunduranların yükümlülüğüdür;
 2. Çocukları nefret ve çatışma dilinden ve kültüründen korumak, çocuklara insan hakları, demokrasi ve barış eğitimi vermek, barışı yaşayarak öğrenmelerini sağlamak hükümetin yükümlülüğüdür;
 3. Devlet yetkililerinin, kanaat önderlerinin, medyanın, çocuklarla doğrudan çalışan, çocuklara hizmet verenlerin çocuklar tarafından izlendiği unutulmayarak hoşgörü ve barış dilinin kullanılması bahsi geçen kişi ve grupların çocuklara karşı yükümlülüğüdür.

İletişim: Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı – E-posta: bilgi@cocugasiddetionluyoruz.net

Yaşanan olaylardan etkilenen çocuklar ve yetişkinlere destek veren Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı üyeleri:

 • Türk Psikologlar Derneği; 10:30-17:00 saatleri arasında Tel: 0(532) 727 81 28, İstanbul Tel: 0(553) 407 17 53, İzmir Tel:0(232) 422 12 24, e-posta: psikodestekankara@gmail.com
 • Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği; Tel: 0(312) 430 3674, 0(505) 731 0290 e-posta: pdrder@yahoo.com
 • Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği; Tel: 0(312) 440 1257, 0(541) 440 33 54
 • Bebek Ruh Sağlığı Derneği; e-posta: bilgi@bebekruhsagligi.org.tr Tel: 0(312) 595 6654 – 0(312) 595 6630
 • Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği; e-posta: korev@korev.org.tr Tel: 0(534) 704 01 44

Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı bildiriyi destekleyen üye listesi:

 1. Anne Çocuk Eğitim Vakfı – AÇEV – Mother Child Education Foundation
 2. Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi – Ankara Bar Association Child Rights Centre
 3. Ankara Hitit Gençlik ve Spor Klubü Derneği – Ankara Hitit Youth and Sports Club
 4. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Birimi – AÇOK – Ankara UniversityFaculty of Medicine Child Protecion Center
 5. Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı – Mother and Infant Health Foundation
 6. Başak Kültür ve Sanat Vakfı – Başak Culture and Art Foundation
 7. Bebek Ruh Sağlığı Derneği – Turkish Association for Infant Mental Health
 8. Beyaz Sayfa Çocuk Derneği – White Paper Children Association
 9. Bursa Barosu – Bursa Bar Association
 10. İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi – ÇOÇA İstanbul Bilgi University Children’s Studies Unit
 11. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği – CİSST Civil Society Association inPenal System
 12. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Association for Supporting Contemporary Life
 13. Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği – ÇAREDER Child Mental Health andGuidance Association
 14. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı – Lawyers Network for Children
 15. Çocuklar Aynı Çatının Altında Derneği – ÇAÇADER Children Under Same Roof Association
 16. Çocuk Hemşireliği Derneği Association of Child Nurses
 17. Çocukları Kadınları ve Aileleri Koruma Derneği – ÇOVAK – Association for ProtectionSociety
 18. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Child Abuse and Neglect Prevention Association
 19. Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme DerneğiTurkish Society for Prevention of Child Protection Centers Support
 20. Çocuk Vakfı – Child Foundation
 21. Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği – Child and Information Safety Association
 22. Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı – ÇTCS – Network forCombat Commercial Sexual Exploitation of Children – CSEC Network
 23. Diyarbakır Barosu – Diyarbakır Bar
 24. Eğitim-Bir Sen – Union of Educators Solidarity
 25. Eğitim Reformu Girişimi – Education Reform Initiative
 26. Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi – Gazi University Child Protection Center
 27. Genç Erişim Derneği – Youth Access Association
 28. Gençlik Servisleri Merkezi – GSM – Youth Services Center
 29. Gündem Çocuk – Çocuk Haklarını Tanıtma, Yaygınlaştırma, Uygulama ve Uygulamaları İzleme Derneği – The Agenda is Children: The Association for Promoting, Universalizing, Implementing, and Monitoring the Implementation of the Rights of the Child
 30. Güven Eğitim ve SağlıkVakfı – Güven Education and Health Foundation
 31. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği – HASUDER – Turkish Society of Public HealthSpecialists
 32. Humanist Grup Derneği – Humanist Group Association
 33. Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği – Life is in Your Hands Youth Academy Association
 34. İnsan Hakları Derneği – Human Rights Association
 35. İnsan Hakları Araştırmaları Derneği – İHAD – Human Rights Research Association
 36. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi – Istanbul Bar Child Rights Center
 37. İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi – İzmir Bar Association Child Rights Center
 38. Kalkınma Atölyesi Kooperatifi – Development Workshop Cooperative
 39. KAMER Vakfı – KAMER Foundation
 40. Kaos GL Derneği – Kaos GL Cultural Research Association
 41. Karadeniz Bölgesi Roman Kültürünü Araştırma Eğitim ve Kalkındırma Derneği – Black Sea Region Roman Culture Research, Training and Development Association
 42. KİKAP- Karadeniz İlleri Kadın Platformu Samsun Derneği – Black Sea ProvincesWomen Platform Samsun Association
 43. KİKAP- Karadeniz İlleri Kadın Platformu Trabzon Derneği – Black Sea ProvincesWomen Platform Trabzon Association
 44. Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği – Foster Family, Adoption Association
 45. Kültür Kenti Vakfı – Culture City Foundation
 46. Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Marmara University Child Protection Implementation and Research Center
 47. Mazlum Derneği Mazlum Association
 48. Mersin Çocukları İstismar ve İhmalden Koruma Derneği – MEÇİKODMersin Association for Association for Protecting Children From Abuse and Neglect
 49. Mutlu Çocuklar Derneği – Happy Kids Association
 50. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği – ÖZ-GE DER Solidarity with Freedom-Deprived Juvenile
 51. Rize Gülbahar Hatun Derneği – Rize Gülbahar Hatun Association
 52. Sarmaşık Derneği; Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir KalkınmaIvy Association: Combating Poverty and Sustainable Development
 53. Sakarya Barosu Çocuk Hakları Komisyonu – Sakarya Bar Children’s Rights Commission
 54. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği – SHUDER – Turkish Society of Social Workers
 55. Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği – Tarlabaşı Community Center
 56. Toplumsal Duyarlılık ve Şiddet Karşıtları Derneği – DUYDER – Social Awareness and Anti-Violence Association
 57. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı – TCYOV – Turkish Foundation of Freedomto Children
 58. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği – Turkish Association for Child andAdolescent Psychiatry
 59. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı – TEGV Educational Volunteers Foundation ofTurkey
 60. Türk Eğitim Sen – Turkish Education Union
 61. Türkiye Gençlik Birliği Derneği – Youth Solidarity Association of Turkey
 62. Türkiye Gençlik Federasyonu – Youth Federation of Turkey
 63. Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı – TOÇEV – Tuvana Education Foundation forChildren
 64. Türkiye Psikiyatri Derneği – Psychiatric Association of Turkey
 65. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği – Turkish Psychological Counseling andGuidance Association
 66. Türk Psikologlar Derneği – Turkish Psychological Association
 67. Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği – TurkMSIC Turkish Medical Student’sInternational Committee
 68. Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği – Flying Baloon Child and YouthAssociation
 69. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği – Flying Broom Women Communication and Research Association
 70. Uluslararası Çocuk Merkezi – ICC – International Children Center
 71. Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı -YÖRET-Foundation for Promotion of Guidance and Counceling in Higher Education