Barolar İçin Hazırlanan Gösterge Seti Danışma Toplantısı, 28 Şubat 2018

UNICEF, Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) ve Avrupa Engellilik Forumu paydaşlığında ve diğer ortak kurumların katılımıyla  “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Çocukların Şiddetten Koruması ve Engelli Çocukların Sosyal İçerilmesinin Desteklenmesi”  Projesi kapsamında Baroların kullanabileceği çocuğa karşı şiddeti izleme ve performans göstergelerinin alandaki ulusal ve uluslararası literatür gözden geçirilerek ve merkezlerle ilişki içinde oluşturulması amaçlanmıştır. Oluşturulan gösterge seti il bazında baroların gözünden çocuğa karşı şiddet trendleri, baroların sağladıkları hizmetlerle ilgili bilgi ve bu baroların ulusal çocuk koruma sistemindeki yeri ile ilgili bilgilerin sistematik bir şekilde toplanabilmesi için çalışmaktadır.

Oluşturulan bu gösterge setinin barolar tarafından uygulanabilirliği konusunda 4 ilden katılım sağlayan barolarla (Ankara Barosu, Trabzon Barosu, Gaziantep Barosu ve Şanlıurfa Barosu) bir danıışma toplantısı gerçekleştirilmiştir.