Mağdur Hakları Kanun Tasarısı

Adalet Bakanlığınca hazırlanan “Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı Taslağı” görüşe sunuldu.