Mağdur Hizmetlerinde STK ve Kamu Rollerinin Analizi Çalıştayı

İspanya ile ortak yürütülen IPA2 Twining (Eşleştirme) “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında ikinci faaliyet olarak 12 – 14 Haziran tarihleri arasında Gölbaşı Hakimevinde “Mağdur Hizmetlerinde STK ve Kamu Rollerinin Analizi” çalıştayı düzenlenmiştir. İspanya’dan dört kısa dönemli yabancı uzman (hakim, savcı ve sosyolog) ile birçok kamu kurumu ve sivil toplum örgütleri temsilcisi çalıştaya katılım sağlamıştır.

Çalıştay kapsamında birinci gün suç mağdurlarını korumada sivil toplum örgütlerinin ve kamu kurumlarının yeri ve rolü, ikinci gün ise mağdurları korumada sivil toplum örgütlerinin mevzuatsal kapsamda yaşadığı sorunlar ve eksiklikler, mağdurları korumada kamu kurumlarının yaşadığı sorunlar ve mağdurlara yönelik sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları arasındaki işbirliğinin önündeki engeller tartışılmıştır.

Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.