Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Çocukların Kamu Denetçiliği Kurumu’na Erişim Toplantısı

17 Ocak 2018 tarihinde Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı Kamu Denetçiliği Kurumu ile özgürlüğünden yoksun çocukların kamu denetçiliği kurumuna erişimi için bir toplantı gerçeklşetirdi. Çocuktan ve Kadından Sorumlu Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak’ın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği, İnsan Hakları Ortak Platformu, Türk Tabipler Birliği katılım göstermiştir.