Tarlabaşı Toplum Merkezi, Çocukların Şiddet Algısı Proje Sergisi

Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM) “Çocukların Şiddet Algısı” projesinin sonuçlarını duyurdu.

Proje Koordinatörü Ebru Ergün şiddetin bazı durumlarda mazur görülebilir olduğu inancının çocuklarda yerleşmeye başladığını vurguladı.

“Bu proje göstermekte ki -özellikle sosyo-ekonomik açıdan ciddi bir yoksunluk ve belirsizlik içinde yaşayan aileler için- hayatın her alanında şiddetin pek çok farklı türüyle karşılaşmak günlük bir deneyim haline gelmiş durumda ve şiddetin normalleşmesi toplumun pek çok kesimi için önemli bir risk oluşturmakta.

“Çalışmalar sırasında özellikle anne babalarının hatalı davranışları karşısında kendilerini dövme hakkının olduğu ya da okulda öğretmenin uyarılarına uymayan çocuklara fiziksel şiddet uygulanabileceği yönündeki inançlar yer yer ifade edildi.

“Bu bulgular şiddetin bir çözüm yolu olarak şimdiden bu çocuklar tarafından benimsenmekte olduğunu göstermekte.”

“Şiddetin üstündeki sessizliği kırmak”

Ergün’e göre, araştırma toplumdaki şiddet döngüsünü kırmak için doğru sosyo-ekonomik politikaların izlenmesinin yanısıra toplumun farklı kesimlerine yönelik önleme programlarının yaygınlaşmasının da gerekliliğine işaret ediyor.

“Çocuklarla yürütülen bu tip çalışmalar şiddetin yaşantılarının üstündeki sessizliği kırmak, deneyimleri söze dökmekaçısından büyük önem arz ediyor.”

Çocukların Şiddet Algısı Projesi

TTM’nin yürüttüğü, araştırma ayağını İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Yard. Doç. Dr. Zeynep Çatay’ın üstlendiği, Bernard van Leer Vakfı’nın desteklediği proje çocukların gözünden şiddetin nasıl algılandığını araştırmayı, çocukları şiddet içeren etkileşimlere karşı güçlendirmeyi ve toplumda bu konuda duyarlılık yaratmayı hedefliyordu.
Proje kapsamında Tarlabaşı’nda yaşayan Türkiyeli ve Suriyeli 7-15 yaş arası çocukla odak grup ve resim, hikaye yazımı, fotoğraf gibi sanatsal ifade araçlarının kullanıldığı atölye çalışmaları yürütüldü.
“Bu proje, çocukların masum, zayıf ve korunmaya muhtaç birer ‘küçük’ insan değil; yetişkinlerin dünyasını çok farklı gözlerle gören, bu dünyada hayatta kalan, güçlü ve inancını kaybetmemiş insanlar olduğu bilgisini belleğimizin derinliklerinden çıkardı. Projeyi, bu bilgiyi hayatımız boyunca canlı tutma sözüyle sonlandırdık.”

Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.