Üniversite Çocuk Koruma Merkezleri Danışma Toplantısı, 9 Ocak 2018

Üniversite Çocuk Koruma Merkezleriyle birlikte 9 Ocak 2018 tarihinde Divan Asia Otel’de UNICEF, Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) ve Avrupa Engellilik Forumu paydaşlığında ve diğer ortak kurumların katılımıyla  “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Çocukların Şiddetten Koruması ve Engelli Çocukların Sosyal İçerilmesini Desteklenmesi”  Projesi  kapsamında bir danışma toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Danışma toplantısının amacı, Türkiye’deki üniversite çocuk koruma merkezleri gözünden il bazında çocuğa karşı şiddet eğilimleri, merkezlerin sağladıkları hizmetler ve bu merkezlerin ulusal çocuk koruma sistemindeki yeri ile ilgili bilgilerin sistematik bir şekilde toplanabilmesi amacıyla oluşturulan gösterge setinin uygulanabilirliğini ve neler yapılması gerektiğinin görüşülmesidir.

Toplantıya Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi, Muğla Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi, İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi, Çukurova Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi, Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi, Kocaeli Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi ve Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği katılım sağlamıştır.