13-14 Temmuz, Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi Odağında Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı

13.07.2017 10:00

“Batı Balkanlar ve Türkiye’de Çocukların Şiddetten Koruması ve Engelli Çocukların Sosyal İçerilmesinin Desteklenmesi” Projesi, UNICEF, Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) ve Avrupa Engellilik Forumu paydaşlığında, Avrupa Birliği’nin mali UNICEF’in teknik desteği ile 7 ülkede (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’de) eş zamanlı olarak yürütülmektedir.

Proje’nin Türkiye’ye özgü sonuçları arasında, mevcut çocuk koruma sisteminin çocuğa karşı şiddeti önleme kapasitesinin değerlendirilmesi, Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı ve üyelerinin kanıt temelli savunuculuk çalışmalarının güçlendirilmesi; özellikle yerel düzeyde izleme ve raporlama kapasitelerinin geliştirilmesi, engelli çocuklar ve gençlerle çalışan sivil toplum örgütlerinin çocuğa karşı şiddetin önlenmesi bağlamında desteklenmesi önemli bir yer tutmaktadır. Proje’nin, Türkiye’ye özgü sonuçlarının hayata geçirilmesi için belirlenen faaliyetler arasında, çocuk koruma sistemi durum analizinin yapılması yer almaktadır.

Bu amaçla 13 Temmuz 2017 tarihinde Ankara’da Gordion Otel’de Kamu Kurumlarıyla beraber Türkiye’deki Çocuk Koruma Sistemi’nin genel durumu, güçlü ve zayıf yönleri değerlendirildi.

14 Temmuz 2017 tarihinde ise mülteci, sığınmacı ve göçmen hakları üzerine çalışan ve bu alanda hizmet sağlayan Sivil Toplum Kuruluşları ve örgütlerinin katılımı ile Türkiye’deki Çocuk Koruma Sistemi’nin değerlendirildiği iki çalıştay gerçekleştirilmiş oldu.