4-5 TEMMUZ 2017, SİVİL TOPLUM FORUMU

04.07.2017 10:00

Sivil Düşün’ün 1. Sivil Toplum Forumu Türkiye’den, Avrupa’dan ve Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı ülkelerinden aktivistleri ve sivil toplum örgütlerini hak temelli çalışmalarda kullandıkları yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlarla ilgili deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya getirdi. Forum katılımcıları, Türkiye’den ve dünyadan ilham veren örnekleri ilk ağızdan dinleme ve bir arada tartışma şansına sahip oldular.

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı olarak bizler de bu forum da ”Çocuk Kimdir, Çocuğa Karşı Şiddet Nedir?” adlı bir atölye çalışması gerçekleştirdik. Atölyeye çalışması akvaryum tekniği kullanılarak gerçekleştirildi. Çalışmada katılımcılar çocuk algısı ve çocuğa karşı şiddet algısı konusunda düşüncelerini aktardı.