Ağımızın Cinsiyet Eşitliği Politika Notu

08.11.2016 09:00

Çocuklara karşı her türlü ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi ve çocuk haklarının korunması alanında çalışan örgütler ve gruplar olarak, çalışma alanımız toplumsal cinsiyet temelli
ve ayrımcılığa dayalı şiddeti de içermektedir. Bu bilinçle, hem yapacağımız çalışmalarda hem de kendi kurumsal yapımızın gelişiminde, farklı temellerde ayrımcılığın şiddet doğurduğu
bilinciyle ağımızın yönetişim mekanizmalarının ve tabanının çeşitliliği kucaklayabilmesini bir çerçeveyle tanımlayabilmek ve toplumsal cinsiyeti eşitliğini bir değişken olarak dikkate almak üzere bir bu politika belgesini ve bu belgenin parçası olarak toplumsal cinsiyeti hesaba katmak için bir eylem planı hazırladık.

Bu politika belgesi, Çocuğa Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı’nın (ÇKŞÖOA) çalışmalarında toplumsal cinsiyet ve toplumsal çeşitlilik olgularını Ağ olarak nasıl tanımladığımızı, örgütsel gelişimimizin bir parçası haline nasıl getirebileceğimizi, çocuğa karşı şiddeti izleme misyonumuzda bir analiz aracı olarak nasıl kullanacağımız konusunda Ağın yönetişim birimlerini (Genel Kurul, Yönlendirme Kurulu, Sekretarya ve Çalışma Grupları) yönlendirmek, Ağ üyesi örgütlere bir çerçeve sağlamak için hazırlanmış Ağ içi bir çalışma belgesidir.