Ayrımcılıkla Mücadele Çalıştayı, 20 Aralık 2018, Eskişehir

20.12.2018 10:00

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, UNICEF, Uluslararası Çocuk Merkezi ve Eksi 25 Derneği’nin işbirliğinde “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Çocukların Şiddetten Korunması ve Engelli Çocukların Sosyal İçerilmesinin Desteklenmesi Projesi” kapsamında ortaöğretime devam eden gençlerle 20 Aralık 2018’de Eskişehir’de “Ayrımcılıkla Mücadele Çalıştayı” gerçekleştirildi.


Çalıştaya 14-18 yaş arası toplam 22 çocuk katıldı. Çalıştaya katılan genç öğrenciler ayrımcılık, göçmen, mülteci, zorbalık, haklar ve hak ihlalleri konularında bilgilendirildi. Ayrıca çalıştayda çocukların okul ve sosyal ortamlarda karşılaştıkları ayrımcılık gibi konularda sorun alanları ve bu sorun alanlarına yönelik çözüm önerilerini de konuşuldu.