CHP Milletvekilleriyle Toplantı

20.10.2015 10:00

CHP Ankara milletvekili Aylin Nazlıaka, yeni yasama dönemi öncesi çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleri ile 15 Temmuz 2015 tarihinde bir toplantı düzenledi. Toplantıya Aylin Nazlıaka’nın yanı sıra CHP’den Şafak Pavey, Manisa milletvekili Yıldız Biçer, İstanbul milletvekilleri Didem Engin ve Selina Doğan, Denizli milletvekili Gülizer Biçer Karaca, Bursa milletvekili Lale Karabıyık ve Şenol Sarıhan katıldı.

Toplantıya ÇKŞÖ için Ortaklık Ağı, Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi, CTCS ile Mücadele Ağı, Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı, Çocuk Gelinlere Hayır Platformu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipler Birliği ve KADER ile çocuk alanında çalışan birçok örgüt temsilcisi katıldı. Toplantıda ağımız sekretaryanın yanı sıra, ağ üyelerinden Hayat Sende Derneği, CİSST, Başak Kültür ve Sanat Vakfı, SHUD, Çocuk Bilgi Güvenliği Derneği, Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Derneği, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Türk PDR Der, Gündem Çocuk, Kalkınma Atölyesi, ICC ve Öz-Ge Der ile de temsil edildi.

Örgütler kendi alanlarında yaşadıkları hak ihlalleri, uygulama sorunları ve yasal açıkları özetledi. Milletvekilleri önümüzdeki dönemde bu toplantıların tematik ve sistematik yapılmasını istediklerini, yasa teklifleri ve soru önergeleri için örgütlere destek verebileceklerini dile getirdiler. Şafak Pavey de BM Çocuk Hakları Komitesi’ne örgütlerin taleplerini iletmek konusunda aracılık yapacağını, gündem dışı konularda destek verebileceğini belirtti.