Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Konferansı, 15 Aralık 2018, Ankara

15.12.2018 10:00

2018 yılı, ve bu yıl içersinde çocuğa karşı şiddeti gerek farklı tematik alanlarda gerek bütüncül olarak ülke strateji belgeleri ve çocuk koruma sistemi üzerinden çalıştığımız Batı Balkanlar ve Türkiye’de Çocukların Şiddetten Koruması ve Engelli Çocukların Sosyal İçerilmesini Desteklenmesi Projesi”nin sonuna yaklaşırken proje kapsamında çocuğa karşı şiddetin farklı alanlarında veriler ve politikalar izlenmiş, çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında ele alınan belirli konular ile ilgili bilgi ve deneyim paylaşımının aşağıdaki sunumlar çerçevesinde 15 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir:

  • Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Alanındaki Ulusal Eylem ve Strateji Planları’nın Analizi, Prof Dr. Betül Ulukol
  • Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemi: Sorunlar ve Savunu Alanları, Prof Dr. Hakan Acar
  • Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarın Önlenmesinde Mevzuat ve Politika Analizi, Av. Hilal Çelik, Göktan Koçyıldırım
  • Baro Verileri ile Çocuğa Karşı Şiddetin İzlenmesi, Av. Elif Kars, Mustafa Uygur