Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklı Ağı Üyeleri Çocuklar için Belediyelerle Bir Araya Geldi

25.05.2017 10:00

UNICEF’in yürütmüş olduğu Çocuk Dostu Şehirler çalışması kapsamında 25-26 Mayıs tarihinde, Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı üyeleri, 25 ilden katılım gösteren belediyelerle çocuklar için bir araya geldi.

Yapılan toplantının gündeminde çocuk refahı için toplum merkezleri, risk altındaki çocuklar ve istismar, çocuk evliliklerle mücadele, çocuk işçiliği gibi pek çok konuya yer verildi. Belediyeler çocuk alanında yaptıkları çalışmaları aktardı.

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağını temsilen; Ankara Barosu, Başak Kültür ve Sanat Vakfı, Çocuklar Aynı Çatı Altında Derneği, Eğitim Reformu Girişimi, Eksi 25 Derneği, Kalkınma Atölyesi Kooperatifi, KAMER Vakfı, Kaos GL, Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği, Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Mardin Şubesi, ÖZ-GE Der katılım gösterdi.

Belediyelerle çalışma yürüten Ortaklık Ağı üyelerinden; Çocuklar Aynı Çatı Altın Derneği, Eksi 25 Derneği, Kaos GL, ve Kalkınma Atölyesi Kooperatifi belediyelerle yaptıkları çalışmaları, deneyimlerini kısaca aktardı ve bundan sonra nasıl beraber çalışabileceklerine dair fikirlerini belirttiler.

Çocuk Dostu Belediye olmanın yapı taşlarında biri de bağımsız savunuculuk yapmak; bunu gerçekleştirmek için de sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılmasının öneminden bahsedildi. Çocuk meclislerinin daha aktif yer alması, çocuk katılımına belediyelerin önem vermesi ve çocuklardan oluşan bir danışma kurulunun mutlaka her belediyede olması gerektiğine vurgu yapıldı.

Bunun yanı sıra belediyelere; sivil toplum örgütleriyle çalışma deneyimleri var mı? Deneyimleri varsa bu işbirliğinin artı değeri nedir? Eğer sivil toplum örgütleriyle çalışmıyorlarsa bunu engelleyen unsurların neler olduğu soruldu. Yapılan çalışmaların projelerle sınırlı kalmaması her belediyenin çocuklarla ilgili olarak kendi içlerinde bir yapılanmasının olması gerektiğine dikkat çekildi. İki gün süren toplantıda Belediyelerin Sivil Toplum Örgütleriyle nasıl iş birliği yapabileceği üzerine de konuşuldu.