#‎Elazığ Son Olsun!

23.10.2015 10:00

BASINA VE KAMUOYUNA

Elazığ ilinde bulunan Harput Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezinde yaşanan çocuk istismarı ve ihmali olayları basına yansımış durumda.

Biz bugün bir kere daha çocukların toplumdan ve denetimden uzak ve izole bir şekilde yaşadıkları kurumlarda birçok olumsuzları yaşadığını görüyoruz.

Bizler, devlet koruması altında bulunan çocukların yaşamını kâbusa çeviren bu olayları bir kez daha ayrıntılarıyla anlatmak istemiyoruz. Çünkü biliyoruz ki; kapalı kurumlar doğaları gereği şiddet üretir! Biliyoruz ki aile ve toplum temelli hizmetler yeterince yaygınlaştırılmadan, çocukların aldıkları hizmete ilişkin izleme ve denetim kapasitesi geliştirilmeden, çocukların kapatıldıkları kurumlarda bu yaşananlar ne ilk ne de son olacak.

Bizler, çocuğa karşı her türlü şiddetin kabul edilemez olduğuna inanan çocuk hakları ve insan hakları alanlarında çalışan örgütler olarak yıllardır sesimizi duyurmaya çalıştık, çalışıyoruz. Bu çerçevede,

 • Kapalı kurumlarda bulunan tüm çocukların öncelikle;

○       başvuru ve hak arama mekanizmalarına erişimlerinin sağlanması,

○       şiddet gören çocukların zararlarının bütüncül (asgari olarak psiko sosyal ve hukuki düzeyde) olarak tazmin edilmesi,

 • Türkiye’deki mevcut kurum bakımı modelinin tekrar gözden geçirilmesini, çocukların biyolojik ailelerinin sosyoekonomik sorunlarına devlet tarafından kalıcı ve yapıcı çözümler üretilerek çocukların ailelere döndürülmesini,
 • Çocukların biyolojik aileye döndürülememesi durumunda nitelikli bir şekilde yaygınlaştırılan gönüllü aile, koruyucu aile ve evlat edinme hizmet modelleriyle hayata hazırlanmasını,
 • Çocuk Evi, Sevgi Evi, Çocuk Destek Merkezi, Koruma Bakım Rehabilitasyon Merkezi, Bakım Sosyal Rehabilitasyon Merkezi gibi farklı isimlerle varolan tüm kurumlar ile aile temelli hizmetlere ilişkin kapsamlı bir şekilde izleme ve denetim kapasitesinin geliştirilmesi,
 • Bu kurumlarda verilen hizmetlere ilişkin belirli iş standartlarının ve süreçlerinin netleştirilmesi, kurumların sertifikalandırılması, bu standart ve sertifikaların sivil toplumla işbirliği içinde denetlenmesi,
 • Çocukların kurumlarda çalışan personelin dışında ast-üst ilişkisi olmadan ulaşabilecekleri sosyal hizmet uzmanlarının ve  psikologların bulundurulması,
 • Bakanlığın internet sitesine konulacak Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi Formu ile çocukların aldıkları hizmetlerle ilgili sorunları doğrudan Denetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aktarmalarının sağlanabilmesi,
 • Çocukların haklarının farkında olmalarını sağlamak için hakları konusunda kapsamlı bilinçlendirme çalışmalarının yapılması,
 • Kurumlarda yaşanan taciz ve istismar olaylarıyla ilgili sorunların üzerinin örtülmemesi, sorunlara ilişkin kapsamlı istatistiklerin kamuoyuyla paylaşılması ve sorunun çözümünde toplumun işbirliğinin aranması,
 • Kurumlarda çalışan personele yönelik hizmetiçi eğitimlerin yaygınlaştırılması ve niteliğinin artırılması, bakıcı personel dahil tüm personelin kadroya geçirilmesi,
 • Çocuklara karşı yapılan sosyal dışlayıcı ve ayırımcı tutumlarla mücadele edilmesi ve kamuoyunda farkındalık oluşturulmasını
 • Çocuğa karşı şiddetle ilgili cezasızlık politikalarına derhal son verilmesini

istiyoruz.

Bizler biliyor ve istiyoruz ki, çocukların hak sahibi kişiler olarak kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmesi, özbenlik saygılarının zarar görmemesi, ruhen ve bedenen sağlıklı bir şekilde hayata atılabilmesi için ŞİDDETTEN ARINDIRILMIŞ HİZMET MODELLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ŞARTTIR!

Çocuk Koruma Sistemindeki Şiddet Son Bulsun. Hemen Şimdi!

#Susma #Elazığ Girişimi

İletişim: 0543 689 82 88

e-posta: susmaelazig@gmail.com

Adres: Konur 2 Sok. No: 31/1 Kızılay/ Ankara

https://www.facebook.com/events/786041301478687/

Ağrı Yurtayder

Amasya Yurtayder

Yurtayder Genel Merkezi

Balıkesir Yurtayder

Bingöl Yurtayder

Çankırı Yurtayder

Karaman Yurtayder

Aksaray Yurtayder

Elazığ Yurtayder

Edirne Yurtayder

Gaziantep Yurtayder

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği

Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği

Mersin Yurtayder

Malatya Yurtayder

Muğla Yurtayder

Muş Yurtayder

Niğde Yurtayder

Sivas Yurtayder

Tunceli Yurtayder

Karabük Yurtayder

Yozgat Yurtayder

Yurtay Büro Çalışanları Sendikası

Yurtay Sağlık Çalışanları Sendikası

Yurtay Eğitim Çalışanları Sendikası

Yurtay Eğitim Çalışanları Sendikası

Çocuğa karşı Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı
Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı