GENEL KURUL TOPLANTI RAPORUMUZ ÇIKTI!

25.02.2017 10:00

GENEL KURUL TOPLANTI RAPORUMUZ ÇIKTI!

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı Genel Kurul Toplantısı, 25 Şubat 2017, Ankara

Giriş

12 Aralık 2016 tarihli Yürütme Kurulu kararıyla 25 Şubat 2017 tarihinde Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı’nın (Ortaklık Ağı) 3. Genel Kurulu 28 (katılan üye örgüt sayısı)  üyenin katılımıyla ve aşağıdaki gündemle gerçekleşmiştir.

Gündem

KARAR: Ankara Hitit Spor Derneği’nden Güler’in önerisiyle Gündem’de yer alan “Ağ Yürütme Kurulunun Seçimi” bölümüyle “Ağ Çalışma Protokolünde Değişiklik Önerileri ve Bunların Oylanması” bölümleri yer değiştirdi. Protokol değişiklikleri görüşmesi öğleden önceye alındı.

Zaman
Konu
09:30 – 10:00
Kayıt
10:00 – 10:30
AçılışGenel Kurul Başkanı ve Raportör seçimleri
10:30 – 11:15
Ağ Faaliyetleri / Ağ kaynaklı Faaliyetler 2015-2017
11:15 – 11:30
Ara
11:30 – 12:30
Ağ Çalışma Protokolünde değişiklik önerileri ve bunların oylanması
12:30 – 13:30
Öğle yemeği
13:30 – 14:30
Ağ Yürütme Kurulunun Seçimi
14:30 – 15:30
2017-2019 Faaliyet PlanıKampanyalar ve Ağ için görünürlük materyallerinin görüşülmesi
15:30 – 15:45
Ara
15:45 – 16:30
Öneriler ve Kapanış


Yukarıdaki gündem ile toplanan Ortaklık Ağı Genel Kurulunda alınan kararlar ve gerçekleşen tartışmalar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.


Açılış ve Genel Kurul Başkanı ve Raportör Seçimi

Toplantı, Ağın Yürütme Kurulu adına İnsan Hakları Derneği’ni temsilen Hüseyin Küçükbalaban’ın açılışıyla ve katılımcılıların temsil ettikleri kurumları kısaca tanıtmasıyla başladı.

KARAR: Ankara Hitit Gençlik ve Spor Derneği’ni temsilen Emin Güler genel kurul başkanı, İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi’ni temsilen Gizem Öykü Başkaya raportör seçilmiştir.


Ağ Faaliyetleri / Ağ Kaynaklı Faaliyetler 2015-2017 

 • Sekretarya üyelerin de katkısıyla ağ faaliyetlerini sunmuştur.
 • Toplantının bu bölümüne UNICEF’ten Dilek Karagöz UNICEF projesinin arka planından ve projenin ağ ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini artırma; sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşları arasındaki mesafeyi kısaltma hedeflerinden bahsederek destek verdi. Yine UNICEF’ten Derya Dostlar Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağının, kurulacak olan engelli ağına iyi örnek teşkil ettiğinin altını çizdi.

 

Ağ Çalışma Protokolünde Değişiklik Önerileri ve Bunların Oylanması

KARAR: Protokol ve Mutabakat Metininde öngörülen değişiklikler kabul edilmiştir. Protokole üyelik kategorileri eklenmiş, yürütme kurulunun görevleri yeniden tanımlanmış, sekretaryanın görev tanımı yazılmış ve ağın ilkeleri gözden geçirilmiştir. 

 • Yürütme Kurulu’nun Sekretarya ile birlikte oluşturduğu Ağ Çalışma Protokolü’ndeki değişiklik önerileri ve gerekçeleri Ağın Yürütme Kurulu adına İnsan Hakları Derneği’ni temsilen Hüseyin Küçükbalaban tarafından Genel Kurul’a sunuldu. Genel Kurul toplantısında yer alan kurum temsilcileri soruları ve yorumlarıyla protokol metininde öngörülen değişikliklere katkı verdi. Her bir değişiklik tek tek oylandı.

Oy çokluğuyla kabul edilen güncellenmiş Protokol ve Mutabakat Metni:

Ağın Yürütme Kurulunun Seçimi

KARAR: Türk Psikologlar Derneği (TPD), Yüksek Öğretimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme (YÖRET), İnsan Hakları Derneği (İHD), Başak Kültür ve Sanat Vakfı, Kalkınma Atölyesi, Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALIKEV), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) asil yürütme kurulu üyeleri olarak seçilmiştir. Türkiye Psikiyatri Derneği, (Toplumsal Haklar ve Araştırma Derneği) TOHAD, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk), Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği (EHDD), Hayat Sende Derneği, Ankara Hitit Gençlik ve Spor Klubü Derneği, Mazlum Derneği yürütme kurulu yedek üyeleri olarak seçilmişlerdir.

 • İnsan Hakları Derneği, Kalkınma Atölyesi, Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı (YÖRET), Ankara Hitit Gençlik ve Spor Klubü Derneği, Başak Kültür ve Sanat Vakfı, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Ali İsmail Korkmaz Vakfı, Koruncuk Vakfı, Hayat Sende Derneği, Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği ve Mazlum Derneği yürütme kurulu üyeliğine adaylığını koydular.
 • Oylamanın sonucunda yürütme kurulu asil ve yedek üyeleri aşağıdaki gibidir. Eşitlik durumunda kalan SHUDER ve Türkiye Psikiyatri Derneği için ikinci bir oylamaya gidildi.

Yürütme Kurulu Asil Üyeleri:

 • Türk Psikologlar Derneği ( 24 oy)
 • YÖRET (21 oy)
 • İHD (20 oy)
 • Başak Kültür ve Sanat Vakfı (19 oy)
 • Kalkınma Atölyesi (15 oy)
 • ALIKEV (14 oy)
 • SHUDER (13 oy) (ikinci oylama 15 oy)

Yürütme Kurulu Yedek Üyeleri:

 • Türkiye Psikiyatri Derneği (13 oy) ( ikinci oylama 10 oy)
 • TOHAD (11oy)
 • Koruncuk (9 oy)
 • Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği (6 oy)
 • Hayat Sende Derneği (4 oy)
 • Ankara HititGençlik ve Spor Klubü Derneği (3 oy)
 • Mazlum Derneği (2 oy)

 

2017-2018 Faaliyet Planı  ve Ağ için Görünürlük Materyallerinin Görüşülmesi

KARAR: Protokol değişikliği ile ilişkili olarak broşürün güncellenmesine karar verildi.

KARAR: Ağ görünürlük materyalleri için Sekreterya’nın ayırdığı bütçenin kullanılmasında aşağıdaki önerilerin dikkate alınmasına karar verilmiştir:

 • Stickerlar yapılabilir
 • Kalem
 • Kalemtıraş
 • Broşür güncellenecek
 • Ağın işaret diliyle anlatıldığı görsel araç / vidyolar
 • Stop-motion/ sesli materyaller
 • Braille alfabesinin broşür ve diğer materyaller
 • Web sitesinin erişiminin artırılması için
 • Ağda bulunan kuruluşların havalı haritası
 • Çocuklara yönelik / farklı gelişim düzeyleri için ağ anlatımı (internet sitesi/broşür vb)
 • Ağın internet üzerinde reklamının alınması
 • Çocuk dostu çocuk hakları sözleşmesi/çocuğa karşı şiddet türleri üzerinden/kampanyalar görsel baskısı
 • Billboardlar / toplu taşımada reklam konulması
 • Maçlarda taraftarlara ağın pankart açılması
 • Puzzle/yapboz
 • Uçurtma yapalım
 • Karar vericilere yönelik masa üstü materyaller (kalem, kalemlik, masa saati, kare not kağıtlık, bardak altlıkları [mermer ya da taş baskı])
 • Bileklik (kayıp çocuklar gibi olmasın)
 • Anahtarlık
 • Rozet
 • Powerbank

KARAR: Ağın işaret diliyle tanıtılmasına dönük çalışmaların yapılmasına, websitesinin erişilebilirliğinin arttırılması için çalışmalar yapılmasına ve çocuklara ağı anlatacak bir görünürlük materyalleri tasarlanmasına karar verildi.

KARAR: 2017-2018 taslak faaliyet planının Sekretarya tarafından hazırlanıp Yürütme Kurulu’na onay için ve tüm üyelere bir ay içinde gönderilmesine karar verildi.

Ek 1. Katılımcı Listesi

(Alfabetik)Ad
Soyad
Üye örgüt
1
Adem
Arkadaş-Thibert
ICC
2
Ayşegül
Taşıtman
Sabancı Üniversitesi Gender Forum
3
Bengi
Semerci
Türkiye Psikiyatri Derneği
4
Berin
Alaca
ÖZ-GE-DER
5
Beril
Uğuz
ICC
7
Damla
Kuru
ICC
8
Deniz
Can
ÇAÇAv
9
Derya
Dostlar
UNICEF
10
Dilek
Dermancıoğlu
ÇAÇAv
11
Dilek
Karagöz
UNICEF
12
Ebru
Ergin
Türk Psikologlar Derneği
13
Elif
Yurtsever
Hayat Sende
14
Emin
Güler
Ankara Hitit Spor
15
Ersin
Tek
ALIKEV
16
Figen
Paslı
Çocuk İhmal ve İstismarı Derneği /Gazi Çocuk Koruma
17
Gizem Öykü
Başkaya
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi
18
Görkem
Demirdöğer
Koruncuk
19
Gözde
Durmuş
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi
20
Hüseyin
Küçükbalaban
İHD
21
Işıl
Erdemli
ICC
22
İdil Seda
Ak
TOHAD
23
İrem
Kor
ICC
24
Kenan
Topçu
SHUDER
25
Mariye
Bildirici
Mazlumder Diyarbakır Şubesi
26
Melahat Arıker
Arıker
Başak Kültür Sanat Vakfı
27
Nermin
Çiftçi
YÖRET
28
Nevra
Erten
Koruncuk
29
Nisan Su
Tablacı
TEGV
30
Nurgül
Gül
Kültür Kenti Vakfı
31
Ozan
Çetin
Genç Hayat Vakfı
32
Runa İdil
Uslu
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
33
Rüya Gevrek
Tezcoşkun
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi
34
Selim
Cesur
ICC
35
Sultan
Erbaş
Hayat Sende
36
Şükrü
Bahar
ÇAÇAv
37
Taşkın
Adıgüzel
Çocuklar Aynı Çatı Altında Derneği ÇAÇADER
38
Tuğba
Erbilen
EHHD
39
Uğur
Kumcu
Türkiye Gençlik Federasyonu