Kampanya: Çocuğa şiddet savunulamaz, kabul edilemez, önlenebilir!

31.10.2016 09:00

İnsanlara vurmak yanlıştır ve çocuklar da insandır!

Çocukların yetişkinler gibi saygı görme hakları vardır, fiziksel dokunulmazlık hakkına sahiptirler ve yasa gereği çocuklara eşit koruma sağlanması yani yetişkinlerden fazla koruma sağlanması gerekir. Çocuklara Her Türlü Fiziksel/Bedensel Cezanın Her Ortamda Yasaklanması Gerekiyor! Çünkü çocuğa karşı şiddet savunulamaz, kabul edilemez, ÖNLENEBİLİR!

Yasaklamanın temel amacı ebeveynleri cezalandırmak, suçlu konumuna getirmek değil, çocuklara karşı şiddeti önlemektir. Yasanın amacı kovuşturma değil, önlemedir; çocuklara zarar verici saldırıların gerçekleşmeden önce önlenmesidir. Türk Ceza Kanunu’ndaki 232/2 maddesindeki “idaresi altinda bulunan” “sahibi bulunduğu terbiye hakkından doğan disiplin yetkisi” çocukları bir kendisine korumakla yükümlü yetişkinin nesnesi durumuna düşürmekte ve böylece çocukların insanlık onurlarını zedeleyici bir hüküm içermekte olduğu için yasadan çıkarılmalıdır. Çünkü yasa maddesinde belirtilen kötü muamele zaten bir suçtur! Disiplin yetkisi ve bakmakla yükümlü olmak çocuğa ne kadar az ya da küçük olursa olsun şiddet kabul edilemez! ÖNLENEBİLİR!


Kampanya Görselleri

Banner


Facebook Kampanyası Görseli


İsveç’te Çocukların Bedensel Cezalandırılma Yasağına Hukuki Perspektiften Bir Bakış 

Pernilla Leviner – Doçent Doktor, Stockholm Çocuk Hakları Merkezi, Hukuk Fakültesi, Stockholm Üniversitesi

TR-Pernilla-Leviner-26-november-SI.pdf


Çocuklara Yönelik Her Tür Bedensel Cezaya Son Verilmesi Küresel Girişimi

Peter Newell, Koordinatör

Peter-handout-7Dec15-round-table-TR.pdf


OLUMLU DİSİPLİN
Sibel ERENEL, Lisanslı Evlilik ve Aile Terapisti, YÖRET Vakfı Başkanı

SibelYerenel.pdf


Çocuğa Her Türlü Bedensel Cezanın Yasaklanması Yuvarlak Masa Toplantısı Raporu, 7 Aralık 2015


FİZİKSEL_CEZA.pdf


Kampanya Bilgi Kaynakları 

BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum No. 8 Çocukların fiziksel cezalardan veya cezalandırmanın zalimce veya aşağılayıcı diğer biçimlerinden korunma hakkı

BMCHK-Genel-Yorum-8-Fiziksel-Ceza-Yasagi-1.pdf


Çocuklara Yönelik Her Tür Bedensel Cezaya Son Verilmesi Küresel Girişimi tarafından hazırlanan rapor


GI-Dec2015-corporal-TR.pdf


Sorular ve Yanıtlar: Çocuklara yönelik fiziksel ceza uygulamasının ortadan kaldırılması

CorporalPunishmentTurcQ-R-final-revised-r.pdf


Çocuklara Yönelik Fiziksel Ceza Uygulamasının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Yapılacak Yasal Reform Hakkında Avrupa Parlamentoları İçin Bir Rehber

AK_Cocuk_Kayitdisi.pdf


Parental Use of Corporal Punishment in Europe: Intersection between Public Health and Policy

Evidence-public-health-Plos1.pdf


Kampanya Haberleri


cumhuriyet-haber.pdf