Kanıt Oluşturma ve Kanıt Temelli İzleme Toplantısı, 14 Nisan 2018, İzmir

14.04.2018 10:00

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı üyelerinin katılımıyla 14 Nisan 2018 günü İzmir’de Kanıt Oluşturma ve Kanıt Temelli İzleme toplantılarının ikincisi  gerçekleştirilmiştir. Toplantı oturumlarını Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nden (CISST) Alper Yalçın yönetmiştir.

Toplantıda;

  • Çocuk hakları ihlallerinin izlenmesinde veri toplama ve üretme yöntemleri,
  • Türkiye’deki çocuk hakları izleme ve denetim mekanizmaları,
  • Çocuk Hakları Sözleşmesi çerçevesinde toplanan verilerin STK’lar tarafından kullanılarak izleme çalışmalarının savunuculuğa dönüştürülmesi,
  • Tüm bu çalışmalar için organizasyonel kapasite ve yapılanma konularında göz önünde bulundurulması gereken süreçlerin tartışılmıştır.