Kanıt Oluşturma ve Kanıt Temelli İzleme Toplantısı, 17 Mart 2018

17.03.2018 10:05

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı üyelerinin katılımıyla 17 Mart 2018 günü Diyarbakır’da Kanıt Oluşturma ve Kanıt Temelli Savunuculuk Toplantısı gerçekleştirilmiştir.  Toplantı oturumlarını İnsan Hakları Ortak Platformu’ndan (IHOP) Feray Salman yönetmiştir.

Toplantıya Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı üyelerinden Hayata Destek ve İnsani Yardım Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, İnsan Hakları Derneği, Göç ve İnsani Yardım Vakfı, Hitit Spor ve Gençlik Derneği, Diyarbakır Barosu, Hayat Sende Derneği, Uluslararası Çocuk Merkezi, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı ve Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği; yanı sıra Care International ve UNICEF temsilcileri katılım sağlamıştır.

Toplantı kanıt temelli savunuculuk nedir, nasıl yapılır, etkili savunuculuk nasıl yürütülür temaları etrafında şekilllenmiştir. Türkiye’den kanıt temelli savunuculuğa hem iyi hem de kötü örnekler gösterilmiştir.

Toplantının ikinci bölümünde IHOP’tan Feray Salman, uluslararası savunuculuk yöntemlerini, özellikle Birleşmiş Milletler Mekanizmaları ve Avrupa Konseyi mekanizmaları üzerinden anlatmıştır. Toplantının bu bölümünde Salman, bu iki uluslararası savunuculuk mekanizmalarının öneminin altını çizmenin yanı sıra, buralara gönderilecek raporlarda dikkat edilmesi gereken hususların üzerinde de durmuştur.