Kanıt Oluşturma ve Kanıt Temelli Savunuculuk Toplantısı, 27 Nisan Ankara

27.04.2018 10:00

Kanıt Oluşturma ve Kanıt Temelli Savunuculuk Toplantılarından üçüncüsü İnsan Hakları Derneği’nden (İHD) Hüseyin Küçükbalaban ile 27 Nisan tarihinde Ankara gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşulan konular arasında;

  • Bireysel Başvuru ve İHD’nin kullandığı başvuru formunun tanıtılması,
  • Heyet yolu ile olay yeri inceleme, resmi ve yerel yetkililer ile yapılan görüşmeler neticesinde oluşturulan raporla,
  • Basılı ve görsel medya taraması/dökümantasyon taraması,
  • Resmi arşiv, resmi istatistik ve starateji belgeleri/ eylem planları gibi resmi verilerin değerlendirilmesi

yer almaktadır.