Mülteci, Sığınmacı ve Göçmen Çocukların Kamu Denetçiliği Kurumu’na Erişimi Toplantısı, 5 Aralık 2018, Ankara

05.12.2018 10:00

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı’nın sekreterya görevini yürüten Uluslararası Çocuk Merkezi,  yılı boyunca sivil toplum kuruluşlarına, ailelere ve çocuklara KDK’ya erişim ile ilgili bilgilendirici çalıştaylar gerçekleştirmiştir.

Sivil Toplum Kuruluşları ile düzenli gerçekleştirilen tematik toplantılarından biri olan Sığınmacı, Mülteci ve Göçmen Çocukların Kamu Denetçiliği Kurumuna Erişimi Toplantısı bu alanda çocuklarla doğrudan çalışan kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda KDK ile ilgili bilgi aktarımının ardından, alanda çalışan STK’lar ile mülteci, göçmen ve sığınmacı çocukların idare ile karşılaştıkları sorunlar görüşülmüştür. Odaklanılan noktalar özelliklede mülteci sığınmacı ve göçmen çocukların KDK’ya erişiminin kolaylaştırılması ve bu bilgilerin toplum içerisinde yaygınlaştırılmasıdır.