Savunuculuk Takvimi

13.10.2017 10:00

ŞUBAT  
9 Şubat Güvenli İnternet Günü
20 Şubat Sosyal Adalet Dünya Günü
21 Şubat Anadil Uluslararası Günü

 

MART  
8 Mart Dünya Kadın Günü ve BM Kadın Hakları ve Uluslararası Barış Günü
20 Mart Uluslararası Mutluluk Günü
21-28 Mart Irk ayrımcılığı ve Irkçılık ile Mücadele Edenlerle Dayanışma Haftası
24 Mart Ağır İnsan Hakları İhlalleri ve İhlal Mağdurların Onuru açısından Gerçekleri Öğrenme Hakkı Uluslararası Günü

 

NİSAN  
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü
4 Nisan Mayın Farkındalık Günü
7 Nisan Dünya Sağlık Günü
24-30 Nisan Uluslararası Aşılama Haftası

 

MAYIS  
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü
4-10 Mayıs Yol Güvenliği Küresel Günü
15 Mayıs Aile Günü
21 Mayıs Diyalog ve Gelişme İçin Kültürel Çeşitlilik Günü
25 Mayıs Uluslararası Kayıp Çocuklar Günü

 

HAZİRAN  
4 Haziran Şiddet Maduru Çocuklarla Dayanışma Günü
5 Haziran Dünya Çevre Günü
12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Uluslararası Günü
20 Haziran Dünya Mülteci Günü
26 Haziran İşkence Mağdurlarıyla Dayanışma Uluslararası Günü
26 Haziran Madde Kullanımı ve Ticareti ile Mücadele Uluslararası Günü

 

 

TEMMUZ  
11 Temmuz Dünya Nüfus Günü
30 Temmuz İnsan Ticaretiyle Mücadele Uluslararası Günü

 

AĞUSTOS  
1-7 Ağustos Dünya Anne Sütü Haftası
12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü

 

EYLÜL  
8 Eylül Okuma Yazma Uluslararası Günü
21 Eylül Dünya Barış Günü

 

EKİM  
5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü
10 Ekim Dünya Akıl Sağlığı Günü

 

KASIM  
16-20 Kasım Zorbalığa Karşı Etkinlik Haftası
18 Kasım Çocuklara Cinsel İstismar ve Sömürüyü Durdurma Avrupa Günü – Avrupa Konseyi
20 Kasım Çocuk Hakları Günü- BM
25 Kasım Kadına Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılması Günü

 

ARALIK  
1 Aralık Dünya AIDS Günü
2 Aralık Köleliğin Ortadan Kaldırılması Günü
3 Aralık Engelli Hakları Günü
9 Aralık Sorkırım Suçu Mağdurlarını ve İnsanlık Onurlarını Anma ve Bu Suçun İşlenmesini Önleme Günü
9 Aralık Yolsuzluğa Karşı Etkinlik Günü
10 Aralık İnsan Hakları Günü
18 Aralık Göçmenler Uluslararası Günü
20 Aralık Dayanışma Uluslararası Günü