Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu: Okullarda ve Aile İçinde Şiddet

09.06.2017 08:00

Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı olarak 2015 -2016 Çocuğa Karşı Şiddet Türkiye Durum Raporu’nun hazırlıkları yürütülmektedir.

Toplantının temel amacı 2015-2016 yıllarını kapsayacak şekilde çocuğa karşı şiddet durum raporunun vakalar üzerinden ortaya konulması ve bu somut verilelerle güçlü bir savunuculuk yapılabilmesidir. Bilgi toplama yöntemlerinden gösterge temelli izlemeden ziyade olaylara dayalı izleme öne çıkarılmıştır. Buradan hareketle durum raporu, hak ihlalinin meydana geldiği  ortamlar açısından bölümlere ayrılmıştır.

Raporun Adalet Kurumları ve Bakım Evlerinde şiddet ile ilgili toplantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmiştir. Okullarda ve Aile İçinde Şiddetle ilgili bölümü ise Uluslararası Çocuk Merkezi ve Eğitim Reformu işbriliğiyle yapıldı. Toplantıya; İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ÇOÇA, Türk Psikologlar Derneği, KAOS GL, Ankara Barosu Gelincik Merkezi, ve ÇAÇAv katılım gösterdi.