Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemi ve İlgili Kurumların Rolü: İstişare ve Koordinasyon Toplantısı

14.12.2018 10:00

Uluslararası Çocuk Merkezi, UNICEF ve Avrupa Engelli Hakları Ağı işbirliği ile yürütülen “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Çocukların Şiddetten Korunması ve Engelli Çocukların Sosyal İçerilmesini Desteklenmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemi ve İlgili Kurumların Rolü: İstişare ve Koordinasyon Toplantısı 14 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

İstişare toplantısına; TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç,  TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, akademisyenler, Ortaklık Ağı temsilcisi, Engelli Çocuk Hakları Ağı temsilci, kurum yöneticileri ve  yetkilileri de katılarak Türkiye’deki çocuk koruma sistemi üzerine görüşlerini bildirdiler bildirdiler.

Kamu Başdenetçisi Şere Malkoç da toplantıda bir konuşma yaptı: ”Dünyanın her yerinde bütün sıkıntılı olaylar karşısında en fazla mağdur olan, hakları ihlal edilenlerin kadınlar ve çocuklar olduğunu ifade eden Başdenetçi Malkoç bu duruma karşı yapılabilecek bütün çalışmaların, insanlığın geleceği açısından çok önemli olduğunu söyledi. Malkoç Türkiye’nin çocuk koruma sisteminde mevzuatıyla ve kurumlarıyla iyi bir noktada olduğunu ama bazı eksiklikleri bulunduğunu ve bu eksiklikleri gidermek için de alanda çalışan herkesin dayanışma içerisinde olması gerektiğini ifade etti.”