UNICEF’ten Gelişmiş Yedi Ülkeye Çağrı: Mülteci ve göçmen çocuklar – Eylem için bir Gündem

17.10.2017 10:00

Mülteci ve göçmen çocuklar: Eylem için bir Gündem

UNICEF savaş, şiddet ve yoksulluk nedeniyle yerinden yurdundan edilmiş her çocuğun korunmasına yardımcı olması için kamuoyunun harekete geçirecek ve pratik eylemler sunan bir çağrıda bulunuyor. #YerindenYurdundanEdilmisCocuklar #ChildrenUprooted

Yaklaşık 50 milyon çocuk hareket halinde – 28 milyonu çatışma nedeniyle evlerinden yurtlarından edilmişken, milyonlarcası daha iyi, daha güvenli bir yasam için göç etmekteler. Çok sayıda çocuk ölümcül tehlike, gözaltı, yoksunluk ve ayrımcılıkla karşılaşmakta.Dünya bu çocuklar için ayağa kalkmalı, bu çocukların yanında yer almalı.

Yerinden yurdundan edilmiş çocukları sömürü ve şiddetten koru

Mülteci ve göçmen çocuklar şiddet ve istismara oldukça açıktır, ayrıca insan kaçakçılarına maruz kalabilmekte, insan ticareti yapanlar tarafından köle olarak kullanılabilmektedirler. UNICEF çocukların göç edebilmesi ve sığınma arayabilmesi için güvenli ve yasal kanalların arttırılması çağrısında bulunmaktadır.İnsan ticaretine karşı sert önlemler almak, çocuk koruma sistemlerini güçlendirmek ve bilgiye ve yardıma erişimin genişletilmesi çocukların güvende kalmasına yardım edecektir. Çocuklar ve ailelerini asla zulümle karşılaşabilecekleri ya da hayatlarını tehdit edebilecek tehlike olan menşei ülkelere geri gönderilmemeli.

Pratik alternatifler yaratarak mülteci ve göçmen çocukların gözaltına alınmasına son ver

Gözaltına alınarak kapalı kurumlarda tutulmak çocukların sağlığı ve esenlikleri için zararlıdır – ve çocukların gelişimini baltalar. UNICEF gözaltı ve tutuklama yerine pratik alternatifler bulunması için çağrıda bulunuyor. Refakatsiz ve ailelerinden ayrılmış çocuklar koruyucu aile bakımı, gözlem altında bağımsız yaşama olanakları sağlanarak, ya da diğer aile / toplum temelli yaşam düzenlemeleri ile korunması gerekmektedir. Çocuklar asla yetişkinler için oluşturulmuş ortamlarda gözaltına alınmamalı, özgürlüklerinden mahrum bırakılmamalı tutuklanmamalıdır.

Aileleri birlikte tut ve çocuklara yasal statü tanı

Tek başına seyahat eden ya da ailesinden ayrılmış çocuklar kötü niyetli kişilere yem olabilmekte ve şiddet ve istismara daha açık olmaktadır. UNICEF hareket halindeyken çocukların ailelerinden ya da diğer aile bireylerinden ayrılmalarını önleyecek daha güçlü politikalar için çağrı yapıyor; bunun yanında ulaşılan ülkelerde de dahil çocuklar için aile birleşim süreçlerinin hızlandırılması çağrısında bulunmaktadır. Tüm çocuklar yasal bir kimliğe sahip olma ve doğumdakayıt yaptırma haklarına sahiptir.

Yerinden yurdundan edilmiş çocukların okulda ve sağlıklı kalmasına yardım et

Pek çok mülteci ve göçmen çocuk bir eğitiminsağladığı fırsatlardan yararlanamamakta – ve çocuğunun sağlık bakımı ve diğer hayati hizmetlere ulaşımları bulunmamaktadır. UNICEF yerinden yurdundan edilmiş çocuklara eğitim, sağlık hizmetleri, barınak, beslenme, su ve hıfzıssıhha hizmetleri için hükümetler, toplumlar ve özel sektör tarafından müşterek çabaların artması çağrısında bulunmaktadır. Bir çocuğun göç durumu asla temel hizmetlere erişimine engel olmamalıdır.

Çocukları yerinden yurdundan eden sebepleri ortadan kaldıracak eylemler için çalışın

Uzun süreli çatışmalar, süregiden şiddet ve aşırıyoksulluk ve dezavantaj milyonlarca çocuğu evinden yurdundan ediyor. UNICEF, eğitime, sağlık bakımıve çocuk koruma sistemlerine, sosyal güvenlik ağlarına erişimi arttırmak, aile gelirinin artması için olanakların ve genç istihdamının arttırılması, ve barışçıl çatışma çözümü ve hoşgörüyü güçlendirmek gibi önlemleri de içerecek şekilde çocukların çatışmalardan korunması ve şiddet ve yoksulluğun temel sebeplerinin ortadan kaldırılması için çalışılması çağrısında bulunmaktadır.

Yabancı düşmanlığı ve ayrımcılıkla mücadele et

Yerinden yurdundan edilmiş çocuklar ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve damgalama ile sıkça mağdur edilmektedir  – hem ulaştıkları yerlerde hem de yolculukları boyunca. Yerinden yurdundan edilmiş çocukları sehirlerimizde ve toplumumuzda bağrımıza basmak için herkesin yapabileceği şeyler vardır. UNICEF, yerel liderler, dini gruplar, STÖler, medya ve özel sektöre yabancı düsmanligi ile mücadele için yardım etmeleri ve bu çocuklar ve aileleri ile onları ağırlayan toplumların birbirlerine daha iyi anlayabilmelerine yardımcı olmaları çağrısında bulunmaktadır. Geçiş ülkeleri ve varılan ülkelerin hükümetlerinin de ayrımcılık ve dışlanma ile mücadele konusunda daha güçlü önlemler alması gerekmektedir.