YEREL DÜZEYDE ÇOCUK İHMALİNİ VE İSTİSMARINI ÖNLEME ÇALIŞTAYI-4

17.07.2017 10:00

Çalıştay 17 – 18 Temmuz 2017 tarihinde, Eskişehir’de Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eksi 25 Derneğinin işbirliğinde AB Sivil Düşün Fonu desteğiyle gerçekleştirildi.

İlki 04-06 Mart 2014’te düzenlenen Yerel Düzeyde Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Çalıştayı her yıl farklı tematik konularda devam etmektedir. İlk çalıştayda evde, okulda, kapalı kurumda çocuğa şiddetin önlenmesi, ikinci çalıştayda mevsimlik tarım işçilerinin hak ihlalleri ve suça sürüklenen çocuklar, üçüncü çalıştayda sanal ortamda çocuk istismarının önlenmesi, konusu ele alınmıştır. Bu yıl dördüncüsü planlanan çalıştayın konusu “Çocuk Ombudsmanlığı ve Çocuk Koruma Sisteminde Çocuk” olmuştur.

Çalıştayın amacı; Eskişehir yerelinde yer alan çocuk odaklı çalışan kurumların personellerin güçlendirilmesi, ombudsmanlık konusunda bilgi seviyelerinin artması, farkındalıklarının oluşması, adalet sistemindeki çocuk, konusunda güçlenmeleridir.

Programda; Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürünün konuşmaları, Çocuk Ombudsmanı Celile Özlem TUNÇAK’ın konuşmaları, katılmaları durumunda Eskişehir Milletvekillerinden Emine Nur GÜNAY’ın ve Harun KARACAN’ın konuşmaları, İnsan Hakları Ve Etik Kurulundan Hıdır YILDIRIM, Mağdur Hakları Daire Başkanlığından Pınar Özdemir, UNICEF Türkiye Ofisinden Dilek KARAGÖZ  ile Uluslar arası Çocuk Merkezinden Adem ARKADAŞ’ın konuşmaları yer alacaktır.

Ayrıca Çalıştaya 10 Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı üyesi katılım göstermiştir.