Diyarbakır, Sur Çocuk Festivali 7-11 Haziran 2019


img

Diyarbakır, Sur Çocuk Festivali 7-11 Haziran 2019 Diyarbakır’da çalışmalar yürüten Önce Çocuklar Derneği öncülüğünde 7-11 Haziran tarihilerinde çocuk festivali düzenlenmiştir.  Festivale Ma Music Center, Amed Şehir Tiyatrosu, Zarok Tv, Rengarenk Umutlar Derneği, Lotus, ÇocukÇA,...

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDET VERİLERİNİN İZLENEBİLMESİ İÇİN BARO BİLGİ NOTLARI


img

Çocuğa karşı şiddet vakalarının sistematik olarak izlenmesi hedefiyle Şanlıurfa, Diyarbakır, Trabzon ve Ankara Barolarıyla ile yapılan çalışma kapsamında, Baroların CMK ve adli yardım görevlendirmelerine ilişkin kendi bilgisayar sistemlerinde tuttuğu veriler toplanarak sınıflandırılmıştır....

Bedensel Cezalandırma Bilgi Notu Yayınlandı!


img

Bedensel Cezalandırma Bilgi Notu’na aşağıdan ulaşabilirsiniz. İndir (PDF, 433KB)

Üniversite Çocuk Koruma Merkezleri Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Performans Raporu Yayınlandı!


img

Üniversite Çocuk Koruma Merkezleri Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Performans Raporu’na aşağıdan ulaşabilirsiniz. İndir (PDF, 484KB)

Türkiye’de Engelli Çocuklara Şiddet Bilgi Notu Yayınlandı!


img

Çocuğa karşı şiddet dünyanın her yerinde görülen bir olgudur. Şiddet; ırk, sınıf, din, kültür, cinsiyet, yaş, sosyo-ekonomik seviye ve eğitim düzeyi fark etmeksizin her gruptan insanın uyguladığı ve/veya maruz kaldığı bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Ne yazık ki...

Çocuk İşçiliğine Genel Bir Bakış ve Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Bilgi Notu Yayınlandı!


img

Çocuk emeğinin sömürüsü ya da çocuğun ekonomik sömürüsü, çoğunlukla karşımıza çocuk işçiliği terimiyle çıkmaktadır ve insanlık tarihi boyunca var olmuş ve geçmişten bugüne aktarılarak gelen bir sorun, çocuğu çalıştıranlar ve/veya çalışmaya zorlayacak ortamı yaratanlar/ortadan...

Yeni Medya ve Çocuğa Karşı Şiddet Politika Belgesi Yayınlandı!


img

Bu politika belgesi, internet ve telekomünikasyon teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte “Yeni Medya” ortamında çocukların maruz kaldığı risk ve şiddet türlerini tanımlayabilmek ve önleyebilmek adına Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı’nın (ÇKŞÖOA) çalışmalarında...

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi


img

27 Nisan 2019 tarihinde Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurul’da 2019-2021 döneminde görev yapacak Yürütme Kurulu üyeleri seçildi. Ortaklık Ağı’nın yeni dönem yürütme kurulu üyelerinin...

Evrensel Periyodik İnceleme Çalıştayı, 22 Nisan 2019, Ankara


img

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi çerçevesinde 2008 yılında  faaliyete başlayan Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM ) tüm BM ülkelerinin insan hakları alanındaki durumlarının diğer devletler tarafından sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla periyodik olarak...

Çocuk Hakları Alanında Çalışan Sivil Kuruluşları İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Başvuru Kılavuzu Yayınlandı!


img

Bu rehber, Kamu kurum ve kuruluşlarında bireylerin ama özellikle çocukların hak ihlaline maruz kaldığı durumlarda, şikayet/başvuru yapılabilecek mekanizmalardan biri olan Kamu Denetçiliği Kurumunun genel olarak tanıtılması amacıyla ve Sivil Toplum Kuruluşlarının; çocuk haklarının...

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

  • Bedensel Cezalandırma Bilgi Notu Yayınlandı!
  • Üniversite Çocuk Koruma Merkezleri Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Performans Raporu Yayınlandı!
  • Türkiye’de Engelli Çocuklara Şiddet Bilgi Notu Yayınlandı!
  • Çocuk İşçiliğine Genel Bir Bakış ve Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Bilgi Notu Yayınlandı!

Twitter Üye Listesi