İnsani Yardım Eylemlerinde Çocuk Koruma Birliğine Üyeliğimiz Kabul Edildi!


img

İnsani Yardım Eylemlerinde Çocuk Koruma Birliği İnsani Yardım Eylemlerinde Çocuk Koruma Birliğine üye olarak Ağımız Türkiye özelinde sığınmacı ve mülteci çocuklara yardımda çocuk koruma asgari standartlarını kabul etmiş bulunuyor.           İnsani Yardım...

İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELEDE SİVİL TOPLUMUN GÜCÜ PROJESİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI SOP-STANDART OPERASYONEL PROSEDÜRLER


img

Projenin Amacı İnsan ticareti ile mücadele alanında çalışan sivil toplum kuruluşları (STK) arasında işbirliği ağı kuruluyor, uygulanan yöntemler paylaşılıyor, bu yöntemlerin yaygınlaştırılması teşvik ediliyor. STK’ların kurumsal ve teknik kapasitelerin arttırılması yoluyla...

İnsan Hakları Derneği 1. Çocuk Hakları Sempozyumu


img

Değerli Çocuk Hakları Savunucuları, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu, “Ben Çocuğum Haklarım Var” teması ile 10-11 Haziran tarihlerinde Cezayir Toplantı Salonu’nda Çocuk Hakları Sempozyumu gerçekleştirecektir.   Çocuk çalışmaları alanında...

Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu: Okullarda ve Aile İçinde Şiddet


img

Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı olarak 2015 -2016 Çocuğa Karşı Şiddet Türkiye Durum Raporu’nun hazırlıkları yürütülmektedir. Toplantının temel amacı 2015-2016 yıllarını kapsayacak şekilde çocuğa karşı şiddet durum raporunun vakalar üzerinden ortaya konulması...

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklı Ağı Üyeleri Çocuklar için Belediyelerle Bir Araya Geldi


img

UNICEF’in yürütmüş olduğu Çocuk Dostu Şehirler çalışması kapsamında 25-26 Mayıs tarihinde, Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı üyeleri, 25 ilden katılım gösteren belediyelerle çocuklar için bir araya geldi. Yapılan toplantının gündeminde çocuk refahı için...

UNICEF’ten Gelişmiş Yedi Ülkeye Çağrı: Mülteci ve göçmen çocuklar – Eylem için bir Gündem


img

Mülteci ve göçmen çocuklar: Eylem için bir Gündem UNICEF savaş, şiddet ve yoksulluk nedeniyle yerinden yurdundan edilmiş her çocuğun korunmasına yardımcı olması için kamuoyunun harekete geçirecek ve pratik eylemler sunan bir çağrıda bulunuyor. #YerindenYurdundanEdilmisCocuklar #ChildrenUprooted Yaklaşık...

Tarlabaşı Toplum Merkezi, Çocukların Şiddet Algısı Proje Sergisi


img

Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM) “Çocukların Şiddet Algısı” projesinin sonuçlarını duyurdu. Proje Koordinatörü Ebru Ergün şiddetin bazı durumlarda mazur görülebilir olduğu inancının çocuklarda yerleşmeye başladığını vurguladı. “Bu proje göstermekte ki -özellikle sosyo-ekonomik...

Futbolda Cinsel Şiddet ve Cinsiyet Ayrımcılığı Sempozyumu


img

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği olarak kurulduğumuz günden beri futbol maçlarında, tribünlerde üretilen cinsel şiddet ve cinsiyetçi-fobik dile kayıtsız kalmıyoruz. Bu konuda faillere yönelik suç duyuruları hazırlıyor,  davaları takip ediyor, futbol kulüpleri ile görüşmelerde...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 23 Nisan’da Çocuk İstatistiklerinin Yer Aldığı Haber Bültenini Yayınladı!


img

23 Nisan 2017 TÜİK verilerine göre,: Türkiye nüfusunun %28.7’sini çocuk nüfusu oluşturmaktadır. Şanlıurfa en çok çocuğun yaşadığı ildir. Ortaöğretimde okullaşma oranında artış görülmektedir. Eğitim hizmetlerinde en fazla sorun eğitim masraflarında görülmüştür. 15-17...

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BAŞVURU HAKKI İHTİYARİ PROTOKOLÜNÜN (3. PROTOKOL) TÜRKİYE TARAFINDAN ONAY YASASI ÇIKTI


img

Değerli Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı Üyeleri, Çocuk Hakları Sözleşmesinin Bireysel Başvuru Hakkı İhtiyari Protokolünün Türkiye Tarafından Onay Yasası Çıktı. Çocuk Hakları Sözleşmesinin 3. Protokolü Nedir ve Neden Önemlidir? 3. Protokol, Çocuk Hakları...

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

  • İnsani Yardım Eylemlerinde Çocuk Koruma Birliğine Üyeliğimiz Kabul Edildi!
  • UNICEF’ten Gelişmiş Yedi Ülkeye Çağrı: Mülteci ve göçmen çocuklar – Eylem için bir Gündem
  • ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BAŞVURU HAKKI İHTİYARİ PROTOKOLÜNÜN (3. PROTOKOL) TÜRKİYE TARAFINDAN ONAY YASASI ÇIKTI
  • GENEL KURUL TOPLANTI RAPORUMUZ ÇIKTI!

Twitter Üye Listesi