Uluslararası Çocuk Merkezi Proje Sorumlusu Arıyor


img

Ortaklık Ağı sekreterya görevini yürüten Uluslararası Çocuk Merkezi, aşağıda başvuru şartlarının yer aldığı bir proje sorumlusu arıyor. Başvurular için güncel özgeçmiş ve İngilizce yazılı niyet mektubunun irem.kor@bilkent.edu.tr adresine, en geç 10 Şubat 2019 tarihine kadar...

Yerel Yönetimlerle Çocuk Hakları ve Akran Zorbalığı Odaklı Deneyim Paylaşım Etkinliği, 21 Aralık 2018, Ankara


img

“Batı Balkanlar ve Türkiye’de Çocukların Şiddetten Koruması ve Engelli Çocukların Sosyal İçerilmesinin Desteklenmesi” Projesi, UNICEF, Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) ve Avrupa Engellilik Forumu paydaşlığında, Avrupa Birliği’nin mali UNICEF’in teknik desteği ile 7 ülkede...

Ayrımcılıkla Mücadele Çalıştayı, 20 Aralık 2018, Eskişehir


img

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, UNICEF, Uluslararası Çocuk Merkezi ve Eksi 25 Derneği’nin işbirliğinde “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Çocukların Şiddetten Korunması ve Engelli Çocukların Sosyal İçerilmesinin Desteklenmesi Projesi” kapsamında ortaöğretime...

Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Konferansı, 15 Aralık 2018, Ankara


img

2018 yılı, ve bu yıl içersinde çocuğa karşı şiddeti gerek farklı tematik alanlarda gerek bütüncül olarak ülke strateji belgeleri ve çocuk koruma sistemi üzerinden çalıştığımız Batı Balkanlar ve Türkiye’de Çocukların Şiddetten Koruması ve Engelli Çocukların Sosyal İçerilmesini...

Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemi ve İlgili Kurumların Rolü: İstişare ve Koordinasyon Toplantısı,


img

Uluslararası Çocuk Merkezi, UNICEF ve Avrupa Engelli Hakları Ağı işbirliği ile yürütülen “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Çocukların Şiddetten Korunması ve Engelli Çocukların Sosyal İçerilmesini Desteklenmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen Türkiye’de Çocuk Koruma...

Sosyal Etki Yönetimi Eğitim, 7-8 Aralık 2018, Ankara


img

7-8 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu iş birliği ve Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı üylerinin katılımıyla, Sosyal Etki Yönetimi Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Eğitimde ele alınan konular arasında; Literatürde Sosyal Etki Sosyal...

Mülteci, Sığınmacı ve Göçmen Çocukların Kamu Denetçiliği Kurumu’na Erişimi Toplantısı, 5 Aralık 2018, Ankara


img

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı’nın sekreterya görevini yürüten Uluslararası Çocuk Merkezi,  yılı boyunca sivil toplum kuruluşlarına, ailelere ve çocuklara KDK’ya erişim ile ilgili bilgilendirici çalıştaylar gerçekleştirmiştir. Sivil Toplum Kuruluşları...

Evrensesl Periyodik İnceleme Danışma Toplantısı, 3-4 Aralık 2018, Ankara


img

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi çerçevesinde 2008 yılında faaliyete başlayan Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM ) tüm BM ülkelerinin insan hakları alanındaki durumlarının diğer devletler tarafından sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla periyodik olarak...

15 Aralık 2018, ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİ İZLEME BİLGİLENDİRME KONFERANSI


img

2018 yılı, ve bu yıl içersinde çocuğa karşı şiddeti gerek farklı tematik alanlarda gerek bütüncül olarak ülke strateji belgeleri ve çocuk koruma sistemi üzerinden çalıştığımız Batı Balkanlar ve Türkiye’de Çocukların Şiddetten Koruması ve Engelli Çocukların Sosyal...

Engelli Çocuk Hakları Odağında Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmalarına Erişim


img

16-17 Kasım tarihinde Ankara’da Engelli  Çocuk Hakları Ağı ve Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı üyelerinin katılımıyla ”Engelli Çocuk Hakları Odağında Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmalarına Erişim: Takip ve Savunuculuk” eğitim çalıştayı...

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

  • Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu, 2017
  • Çocuk Hakları Alanında Daha Güçlü Bir Savunuculuk İçin Stratejik Davalama Kılavuzu
  • Sivil Toplumda Ağ Yönetişimi İçin Pratik Bir Kılavuz Yayınlandı!
  • Çocuklar İçin ve Çocuklarla Birlikte Yapılan Çalışmalarda Etik İlkeler

Twitter Üye Listesi