Çocuk Vakfı’nın Mağdur Hakları Kanun Taslağı Hakkında Adalet Bakanlığı’na Önerileri Basın Duyurusu


img

Çocuk Vakfı’nın Mağdur Hakları Kanun Taslağı Hakkında Adalet Bakanlığı’na Önerileri Basın Duyurusuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu Toplantısı: Çalışma Ortamlarında Şiddet, Çocuk İşçiliği


img

Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı olarak 2015 -2016 Çocuğa Karşı Şiddet Türkiye Durum Raporu’nun hazırlıkları yürütülmektedir. Toplantının temel amacı 2015-2016 yıllarını kapsayacak şekilde çocuğa karşı şiddet durum raporunun vakalar üzerinden ortaya konulması...

YEREL DÜZEYDE ÇOCUK İHMALİNİ VE İSTİSMARINI ÖNLEME ÇALIŞTAYI-4


img

Çalıştay 17 – 18 Temmuz 2017 tarihinde, Eskişehir’de Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eksi 25 Derneğinin işbirliğinde AB Sivil Düşün Fonu desteğiyle gerçekleştirildi. İlki 04-06 Mart 2014’te düzenlenen Yerel Düzeyde Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Çalıştayı...

13-14 Temmuz, Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi Odağında Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı


img

“Batı Balkanlar ve Türkiye’de Çocukların Şiddetten Koruması ve Engelli Çocukların Sosyal İçerilmesinin Desteklenmesi” Projesi, UNICEF, Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) ve Avrupa Engellilik Forumu paydaşlığında, Avrupa Birliği’nin mali UNICEF’in teknik desteği ile 7 ülkede...

Görüşe Açılan Mağdur Hakları Yasa Tasarısı Taslağında Tüm Çocuklar Düşünülmeli!


img

İndir (PDF, 568KB)

Mağdur Hakları Kanun Tasarısı


img

Adalet Bakanlığınca hazırlanan “Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı Taslağı” görüşe sunuldu. Kanun tasarısına aşağıdan ulaşabilirsiniz. İndir (PDF, 606KB)

Mağdur Hizmetlerinde STK ve Kamu Rollerinin Analizi Çalıştayı


img

İspanya ile ortak yürütülen IPA2 Twining (Eşleştirme) “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında ikinci faaliyet olarak 12 – 14 Haziran tarihleri arasında Gölbaşı Hakimevinde “Mağdur Hizmetlerinde STK ve Kamu Rollerinin Analizi” çalıştayı...

4-5 TEMMUZ 2017, SİVİL TOPLUM FORUMU


img

Sivil Düşün’ün 1. Sivil Toplum Forumu Türkiye’den, Avrupa’dan ve Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı ülkelerinden aktivistleri ve sivil toplum örgütlerini hak temelli çalışmalarda kullandıkları yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlarla ilgili deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya...

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, ‘Gençler Arası İlişkilerde Flört Şiddeti’ adlı bilgilendirici broşürü çıktı!


img

Yaşadığımız toplumda gençlerin duygusal ve cinsel gelişimleri çoğu zaman yok sayıldığı ve gençler arası flört ‘meşru’ görülmediği için; flört içi şiddetin sadece yetişkin dünyasına ait bir problem olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Oysa flört şiddeti; cinsiyet,...

İnsani Yardım Eylemlerinde Çocuk Koruma Birliğine Üyeliğimiz Kabul Edildi!


img

İnsani Yardım Eylemlerinde Çocuk Koruma Birliği İnsani Yardım Eylemlerinde Çocuk Koruma Birliğine üye olarak Ağımız Türkiye özelinde sığınmacı ve mülteci çocuklara yardımda çocuk koruma asgari standartlarını kabul etmiş bulunuyor.           İnsani Yardım...

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

  • İnsani Yardım Eylemlerinde Çocuk Koruma Birliğine Üyeliğimiz Kabul Edildi!
  • UNICEF’ten Gelişmiş Yedi Ülkeye Çağrı: Mülteci ve göçmen çocuklar – Eylem için bir Gündem
  • ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BAŞVURU HAKKI İHTİYARİ PROTOKOLÜNÜN (3. PROTOKOL) TÜRKİYE TARAFINDAN ONAY YASASI ÇIKTI
  • GENEL KURUL TOPLANTI RAPORUMUZ ÇIKTI!

Twitter Üye Listesi