Çocuk Vakfı’ndan TBMM Çocuk Komisyonu Kurulması Önerisi


img

  İndir (PDF, 251KB)

İnsan Hakları Derneği’nin 20 Kasım Çocuk Hakları Günü Raporu


img

İndir (PDF, 4.55MB)   İndir (PDF, 530KB)

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Türkiye’de Durum


img

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASININ 22. YILINDA ÜLKEMİZ ÇOCUKLARININ YÜKSEK YARARI “ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEME ULUSAL EYLEM PLANI VE ÇOCUK HAKLARI TEMEL YASASININ” HAZIRLANMASINI GEREKTİRİYOR. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 20 Kasım 1989 yılında Çocuk Haklarına...

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin Türkçeye Uyarlamış olduğu ”Çocuklar için Onay” adlı videosu yayınlandı!


img

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin Türkçeye Uyarlamış olduğu ”Çocuklar için Onay” adlı videosu yayınlandı!   Cinsel istismara yönelik koruyucu-önleyici çalışmalarda; 📣 ‘iyi-kötü’ dokunuşların yetişkin algısına göre belirlenip çocuklara...

Kamu Denetçiliği Kurumu ile Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı Çocuklar İçin Bir Araya Geldi!


img

Kamu Denetçiliği Kurumu ile Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı, işbirliği ve koordinasyon olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla 24 Ekim’de Ankara’da bir araya geldi. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kadın ve Çocuk Haklarından Sorumlu Kamu Denetçisi Celile...

İnsani Yardım Eylemlerinde Çocuk Koruma Birliğine Üyeliğimiz Kabul Edildi!


img

İnsani Yardım Eylemlerinde Çocuk Koruma Birliği İnsani Yardım Eylemlerinde Çocuk Koruma Birliğine üye olarak Ağımız Türkiye özelinde sığınmacı ve mülteci çocuklara yardımda çocuk koruma asgari standartlarını kabul etmiş bulunuyor.           İnsani Yardım...

UNICEF’ten Gelişmiş Yedi Ülkeye Çağrı: Mülteci ve göçmen çocuklar – Eylem için bir Gündem


img

Mülteci ve göçmen çocuklar: Eylem için bir Gündem UNICEF savaş, şiddet ve yoksulluk nedeniyle yerinden yurdundan edilmiş her çocuğun korunmasına yardımcı olması için kamuoyunun harekete geçirecek ve pratik eylemler sunan bir çağrıda bulunuyor. #YerindenYurdundanEdilmisCocuklar #ChildrenUprooted Yaklaşık...

Savunuculuk Takvimi


img

ŞUBAT   9 Şubat Güvenli İnternet Günü 20 Şubat Sosyal Adalet Dünya Günü 21 Şubat Anadil Uluslararası Günü   MART   8 Mart Dünya Kadın Günü ve BM Kadın Hakları ve Uluslararası Barış Günü 20 Mart Uluslararası Mutluluk Günü 21-28 Mart Irk ayrımcılığı...

GENEL KURUL TOPLANTI RAPORUMUZ ÇIKTI!


img

GENEL KURUL TOPLANTI RAPORU Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı Genel Kurul Toplantısı, 25 Şubat 2017, Ankara Giriş 12 Aralık 2016 tarihli Yürütme Kurulu kararıyla 25 Şubat 2017 tarihinde Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı’nın (Ortaklık Ağı)...

Yükümlülük Çocuğun Değil, Yetişkinindir!


img

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın 4 Şubat tarihinde katıldığı programda cinsel istismarın önlenmesine yönelik çocuklara ‘mahremiyet eğitimi’ verileceğini söylemesi basında ve çocuklarla çalışan uzmanlar arasında tepkiler uyandırdı. Cinsel Şiddetle...

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

  • İnsani Yardım Eylemlerinde Çocuk Koruma Birliğine Üyeliğimiz Kabul Edildi!
  • UNICEF’ten Gelişmiş Yedi Ülkeye Çağrı: Mülteci ve göçmen çocuklar – Eylem için bir Gündem
  • ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BAŞVURU HAKKI İHTİYARİ PROTOKOLÜNÜN (3. PROTOKOL) TÜRKİYE TARAFINDAN ONAY YASASI ÇIKTI
  • GENEL KURUL TOPLANTI RAPORUMUZ ÇIKTI!

Twitter Üye Listesi