Ailelere Yönelik Kamu Denetçiliği Kurumu Bilgilendirme Toplantısı, 19 Mart 2018, Eskişehir


img

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı üyelerinden Eksi 25 Derneği işbirliği ile Eskişehir’de ailelere yönelik olarak 19 Mart 2018 tarihinde Kamu Denetçliği Kurumu Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Eskişehir ilindeki okulların, okul aile...

Kanıt Oluşturma ve Kanıt Temelli İzleme Toplantısı, 17 Mart 2018


img

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı üyelerinin katılımıyla 17 Mart 2018 günü Diyarbakır’da Kanıt Oluşturma ve Kanıt Temelli Savunuculuk Toplantısı gerçekleştirilmiştir.  Toplantı oturumlarını İnsan Hakları Ortak Platformu’ndan (IHOP) Feray Salman yönetmiştir. Toplantıya...

Barolar İçin Hazırlanan Gösterge Seti Danışma Toplantısı, 28 Şubat 2018


img

UNICEF, Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) ve Avrupa Engellilik Forumu paydaşlığında ve diğer ortak kurumların katılımıyla  “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Çocukların Şiddetten Koruması ve Engelli Çocukların Sosyal İçerilmesinin Desteklenmesi”  Projesi kapsamında Baroların...

Yeni Medya ve Çocuğa Karşı Şiddet Toplantısı, 26 Şubat 2018


img

12 Ocak 2018 tarihinde Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı üyeleriyle birlikte Yeni Medya’da ağ olarak etik prensipler oluşturmak, sosyal medyada çocuklara yönelik riskler ile nasıl mücadele edilmesi gerektiği, çocukların zararlı uygulamalardan korunması kimin sorumluluğudur...

Çocuk Vakfı’ndan TBMM Çocuk Komisyonu Kurulması Önerisi


img

  İndir (PDF, 251KB)

İnsan Hakları Derneği’nin 20 Kasım Çocuk Hakları Günü Raporu


img

İndir (PDF, 4.55MB)   İndir (PDF, 530KB)

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Türkiye’de Durum


img

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASININ 22. YILINDA ÜLKEMİZ ÇOCUKLARININ YÜKSEK YARARI “ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEME ULUSAL EYLEM PLANI VE ÇOCUK HAKLARI TEMEL YASASININ” HAZIRLANMASINI GEREKTİRİYOR. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 20 Kasım 1989 yılında Çocuk Haklarına...

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin Türkçeye Uyarlamış olduğu ”Çocuklar için Onay” adlı videosu yayınlandı!


img

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin Türkçeye Uyarlamış olduğu ”Çocuklar için Onay” adlı videosu yayınlandı!   Cinsel istismara yönelik koruyucu-önleyici çalışmalarda; 📣 ‘iyi-kötü’ dokunuşların yetişkin algısına göre belirlenip çocuklara...

Kamu Denetçiliği Kurumu ile Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı Çocuklar İçin Bir Araya Geldi!


img

Kamu Denetçiliği Kurumu ile Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı, işbirliği ve koordinasyon olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla 24 Ekim’de Ankara’da bir araya geldi. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kadın ve Çocuk Haklarından Sorumlu Kamu Denetçisi Celile...

İnsani Yardım Eylemlerinde Çocuk Koruma Birliğine Üyeliğimiz Kabul Edildi!


img

İnsani Yardım Eylemlerinde Çocuk Koruma Birliği İnsani Yardım Eylemlerinde Çocuk Koruma Birliğine üye olarak Ağımız Türkiye özelinde sığınmacı ve mülteci çocuklara yardımda çocuk koruma asgari standartlarını kabul etmiş bulunuyor.           İnsani Yardım...

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

  • Bedensel Cezalandırma Bilgi Notu Yayınlandı!
  • Üniversite Çocuk Koruma Merkezleri Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Performans Raporu Yayınlandı!
  • Türkiye’de Engelli Çocuklara Şiddet Bilgi Notu Yayınlandı!
  • Çocuk İşçiliğine Genel Bir Bakış ve Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Bilgi Notu Yayınlandı!

Twitter Üye Listesi