Mülteci, Sığınmacı ve Göçmen Çocukların Kamu Denetçiliği Kurumu’na Erişimi Toplantısı, 5 Aralık 2018, Ankara


img

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı’nın sekreterya görevini yürüten Uluslararası Çocuk Merkezi,  yılı boyunca sivil toplum kuruluşlarına, ailelere ve çocuklara KDK’ya erişim ile ilgili bilgilendirici çalıştaylar gerçekleştirmiştir. Sivil Toplum Kuruluşları...

Evrensesl Periyodik İnceleme Danışma Toplantısı, 3-4 Aralık 2018, Ankara


img

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi çerçevesinde 2008 yılında faaliyete başlayan Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM ) tüm BM ülkelerinin insan hakları alanındaki durumlarının diğer devletler tarafından sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla periyodik olarak...

15 Aralık 2018, ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİ İZLEME BİLGİLENDİRME KONFERANSI


img

2018 yılı, ve bu yıl içersinde çocuğa karşı şiddeti gerek farklı tematik alanlarda gerek bütüncül olarak ülke strateji belgeleri ve çocuk koruma sistemi üzerinden çalıştığımız Batı Balkanlar ve Türkiye’de Çocukların Şiddetten Koruması ve Engelli Çocukların Sosyal...

Engelli Çocuk Hakları Odağında Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmalarına Erişim


img

16-17 Kasım tarihinde Ankara’da Engelli  Çocuk Hakları Ağı ve Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı üyelerinin katılımıyla ”Engelli Çocuk Hakları Odağında Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmalarına Erişim: Takip ve Savunuculuk” eğitim çalıştayı...

Evrensel Periyodik İnceleme Danışma Toplantısı, 3-4 Aralık, Ankara


img

Değerli Ortaklık Ağı Üyeleri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi çerçevesinde 2008 yılında faaliyete başlayan Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM ) tüm BM ülkelerinin insan hakları alanındaki durumlarının diğer devletler tarafından sivil toplum kuruluşlarının...

Engelli Çocuk Hakları Odağında Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları’na (UİHM) Erişim, Takip ve Savunuculuk


img

İyi günler, Birlemiş Milletler İnsan Hakları Konseyi bünyesinde Evrensel Periyodik İnceleme ve Çocuk Hakları Komitesi bünyesinde Türkiye’nin değerlendirilme süreçlerinin önümüzdeki yıl başlaması öngörülmektedir. Ayrıca BM Engelli Hakları Komitesi’nin Türkiye değerlendirmesini...

Çocuklarla Güçül II Açılış Etkinliği, 19 Ekim 2018, Ankara


img

Anlamlı bir “Çocuk Katılımı” nın hayata geçmesi için Ortaklık Ağı ve çocuk hakları alanında çalışan diğer STÖ’lerin kapasitelerini güçlendirmeye odaklandığımız, “Çocuklarla Güçlü II Projesi”nin açılış etkinliğini 19 Ekim Cuma günü Ankara’da gerçekleştireceğiz. Etkinlikte;...

Altındağ Belediyesi ve Giresun Belediyesi Çalışanlarına Çocuk Hakları ve Akran Zorbalığı Eğitimi Verildi!


img

Akran Zorbalığı ve Çocuk Hakları konusunda belediye çalışanlarına yönelik olarak 12-13 Eylül tarihinde Ankara’da , 19-20 Eylül tarihinde ise Giresun’da ikişer günlük eğitimler gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında; Çocuk algısı ve çocuk tanımı, Çocuk hakları, Hak ihallaleri, Akran...

13 EKİM YASAMA SÜRECİNE SİVİL TOPLUMUN KATILIMI


img

Değerli Ortaklık Ağı üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yasama süreçlerine ilişkin pek çok değişikliği beraberinde getirmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile meclisteki yasama süreci hakkında bilgi vermek ve bu sürece sivil toplumun etkin katılımını sağlamak amacıyla,...

Mardin ve İzmir’de Belediye Çalışanlarına Yönelik Akran Zorbalığı ve Çocuk Hakları Eğitimi Verildi!


img

Akran Zorbalığı ve Çocuk Hakları konusunda belediye çalışanlarına yönelik olarak 12-13 Temmuz tarihinde Mardin’de, 19-20 Temmuz tarihinde ise İzmir-Seferihisar’da ikişer günlük eğitimler gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında; Çocuk algısı ve çocuk tanımı, Çocuk hakları, Hak...

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

  • Bedensel Cezalandırma Bilgi Notu Yayınlandı!
  • Üniversite Çocuk Koruma Merkezleri Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Performans Raporu Yayınlandı!
  • Türkiye’de Engelli Çocuklara Şiddet Bilgi Notu Yayınlandı!
  • Çocuk İşçiliğine Genel Bir Bakış ve Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Bilgi Notu Yayınlandı!

Twitter Üye Listesi